Illustrasjon av slik Helgeland Miljøfisk ser for seg anlegget Toftøya.
Illustrasjon av slik Helgeland Miljøfisk ser for seg anlegget Toftøya.

Mattilsynet sier nei til dette anlegget

Mattilsynet har avslått Helgeland Miljøfisks søknad om landbasert oppdrett på Toft i Nordland.

Publisert Sist oppdatert

Begrunnelsen er at det ligger for nært oppdrettslokasjonen Lismåsøy. De mener at etablering av Toftøya vil utgjøre en uakseptabel risiko for smitte.

Det var Helgelands Blad som meldte først om saken (krever innlogging).

Avslaget som er datert 21. desember begrunnes med at kravene til godkjenning av akvakulturanlegg etter dyrehelseregelverket er ikke oppfylt.

- Avstanden planlagt utslippspunkt til Toftøya til Lismåsøya er 4,9 km. Strømmodeleringer viser at vannmassene flyttes nordover og sørover gjennom Toftsundet. Det er ikke planlagt å behandle utslippsvannet fra Toftøya. Ubehandlet utslippsvann vil medføre en smitterisiko ovenfor Lismåsøya. Det er et krav om koordinert brakklegging dersom avstanden er under 5 km og strømbildet tilsier det. Koordinert brakklegging vil ikke være mulig med kontinuerlig produksjon av matfisk på Toftøya, heter det bla i avslaget .

Videre skriver de at etablering av anlegget vil utgjøre en uakseptabel risiko med tanke på spredning av PD til Nord-Norge. Selv om smitterisikoen regnes som liten, kan den ikke ses helt bort fra.

Sten Roald Lorentzen som er daglig leder i Helgeland Miljøfisk AS sier til avisen at de vil klage på vedtaket.