I full drift vil anlegget årlig produsere om lag 6000 tonn smolt fra 500 til 2000 gram.
I full drift vil anlegget årlig produsere om lag 6000 tonn smolt fra 500 til 2000 gram.

Økende smoltbehov - bygger nytt anlegg

Helgeland Smolt planlegger i samarbeid med Overhalla Betongbygg og SMJ Aqua utviklingen av et nytt settefiskanlegg.

Publisert

Det opplyser selskapet på sosiale medier.

Helgeland Smolt skriver at anlegget som planlegges vil ha fokus på god biosikkerhet og skal bestå av 12 separate RAS-avdelinger med samlet karkapasitet på ca 50.000 m3.

- Investeringen til over 1 milliard kroner vil være den største i selskapets historie, opplyser de.

I full drift vil anlegget årlig produsere om lag 6000 tonn smolt fra 500 til 2000 gram og bidra til at Helgeland Smolt samlet kan gi eierbedriftene god tilgang på tilstrekkelig antall smolt slik at disse kan delta i utviklingen av havbasert oppdrett.

Helgeland Smolt sitter på to ulike lokaliteter med tillatelse til å produsere 6000 tonn/år.

Videre skriver selskapet at administrasjonen og styret vil i høst fatte en beslutning om hvilken lokalitet som skal bygges ut først.

- Forventet byggestart vil være høsten 2022 med tomtearbeider og fra våren 2023 med anlegget, skriver de.