Nekton settefisk sitt anlegg på smøla.
Nekton settefisk sitt anlegg på smøla.

Negativ til avvikling: Visningstillatelser gir også innblikk i settefiskproduksjonen

I et nytt høringssvar rettes det kritikk mot Havbruksutvalgets forslag til å avvikle visningstillatelser. 

Publisert Sist oppdatert

I Havbruksutvalgets NOU 2023:23 foreslås det å avvikle visningstillatelsene.

Øystein Klakegg er førsteamanuensis i marine næringer ved Høgskolen i Molde. I sitt høringssvar skriver han at deres elever de siste årene har besøkt Nekton sitt visningssenter på Smøla i 1. semester av sin utdanning.

I øykommunen Smøla finner man nemlig Møre og Romsdals eneste visningssenter og visningsanlegg for havbruk. 

- Dette har vært særdeles verdifullt for studentene. Det er noe helt annet å se akvakultur i virkeligheten enn å bli fortalt om det i klasserom, skriver Klakegg.

Les også: Ønsker å nær doble settefisk-produksjonen og bygge aquaponics-anlegg

- Svært relevant og lærerikt

Det at det finnes visningsanlegg rundt omkring i landet mener han gjør det mye enklere for studenter, men også andre interesserte å se hvordan akvakultur drives. 

- Vi vil også nevne at Nekton er svært positive, ikke bare viser de oss matfiskanlegg som ligger inne i visningskonsesjonen, de tar også med studentene til et av deres settefiskanlegg slik at studentene får praktisk innblikk også i settefiskproduksjenen, understreker han i sitt høringssvar.

Videre skriver Klakegg at ut fra emne evalueringene studentene gjør av emnene, viser at det studentene er mest fornøyde mer er nettopp ekskursjonene til visningsanlegget til Nekton.

- Dette er svært relevant og lærerikt for studentene. Jeg anbefaler at ordningen med visningsanlegg fortsetter, skriver han avslutningsvis.

Vil øke produksjonen

LandbasedAQ skrev nylig at Nekton Settefisk har søkt om å få øke produksjonen til 1200 tonn på settefiskanlegget i Aunvågen.

Anlegget har i dag en tillatelse som i akvakulturregisteret et oppgitt til til 2,5 millioner settefisk. Nå forteller de i en pressemelding at de ønsker å kunne produsere inntil 1200 tonn per år. 

De skriver i pressemeldingen at den årlige produksjonen er planlagt til 4,5 millioner settefisk a 200g med utsett i april, august, og desember måned.