Anleggsskisse for den ønskede utvidelsen av settefiskanlegget i Aunvågen.
Anleggsskisse for den ønskede utvidelsen av settefiskanlegget i Aunvågen.

Ønsker å nær doble settefisk-produksjonen og bygge aquaponics-anlegg

Nekton Settefisk har søkt om å få øke produksjonen til 1200 tonn på settefiskanlegget i Aunvågen.

Publisert Sist oppdatert
Daglig leder i Nekton Settefisk Chrsitian Wikan og biolog og kvalitetsleder, Maria Sørøy, med søknaden om utvidelse i settefisktillatelsen. Sistnevnte har gjort hovedjobben med søknaden.
Daglig leder i Nekton Settefisk Chrsitian Wikan og biolog og kvalitetsleder, Maria Sørøy, med søknaden om utvidelse i settefisktillatelsen. Sistnevnte har gjort hovedjobben med søknaden.

Anlegget har i dag en tillatelse som i akvakulturregisteret et oppgitt til til 2,5 millioner settefisk. Nå forteller de i en pressemelding at de ønsker å kunne produsere inntil 1200 tonn per år. 

Derfor leverte de før helgen en søknad til Stadsforvalteren i Møre og Romsdal om økning i produksjonen på lokalitet Aunvågen i Smøla Kommune. 

Reguleringsplan og øvrige nødvendige tillatelser er ifølge selskapet allerede godkjent.

De skriver i pressemeldingen at den årlige produksjonen er planlagt til 4,5 millioner settefisk a 200g med utsett i april, august, og desember måned.

Blant de første med RAS

Nekton Settefisk har to settefiskanlegg for produksjon av smolt. Anleggene ligger på Smøla og i Aure Kommune. 

- Anlegget i Aunvågen var et de første kommersielle settefiskanleggene i Norge med  RAS. RAS anlegget ble bygget i 1999 og har siden drevet omfattende FoU-arbeid med fokus på teknologi, vannkvalitet, fiskehelse, og miljø, skriver de. 

Aquaponics og lukket postsmolt-anlegg i sjø

I forbindelse med utvidelse av settefiskanlegget vil det jobbes parallelt med utvikling av bruk av spillvann til Aquaponics grønnsaksproduksjon og omdanning av slam til biogjødsel.

- Nekton er endel av et unikt havbruksmiljø på Nordmøre. Samtidig med utvidelse av settefiskkonsesjonen jobbes det nå med NOUen fra Havbruksutvalget og kommersialisering av lukket flytende betongmerder i selskapet Fishfarming Innovation AS, et selskap Nekton og Betonmast eier i fellesskap. 

Siden 2011 har Nekton drevet med FoU av lukket flytende merder på lokalitet Gullklakken i Smøla Kommune. 

- Teknologiutvikling for post-smolt produksjon i sjø er et viktig fokusområde for å øke omløpshastighet og produksjon av laks, bærekraft, og fiskevelferd. De lukket, flytende betongmerdene har optimalisert teknologi for vannkvalitet, praktisk drift, energieffektivitet, og lang levetid minimum 50 år. Betongmerdene er fri for lakselus og med mulighet for oppsamling av slam, skriver de.

Pilot av en 1000 kbm betongmerd på FoU-lokaliteten Gullklakken.
Pilot av en 1000 kbm betongmerd på FoU-lokaliteten Gullklakken.
Skisse kommersiell 10 000 kbm og 20 000 kbm lukket flytende betongmerd i sjø.
Skisse kommersiell 10 000 kbm og 20 000 kbm lukket flytende betongmerd i sjø.