Etter Teknas syn er feilslått å snakke om bærekraft i oppdrettsnæringen, dersom man ikke samtidig tar fiskehelsen på alvor. Nå vil de diskutere hva som kan gjøres.

Inviterer til innspillsmøte for å redusere dødelighet i ferskvannsfasen

Det er Tekna havbruk og fiskehelse som arrangerer innspillsmøte onsdag 24. april.

Publisert Sist oppdatert

Formålet med innspillsmøte er å diskutere tiltak som Tekna kan fremme for å bidra til å redusere dødeligheten i ferskvannsfasen.

Møtet streames, er gratis og åpent for alle.

- Tekna har lenge vært opptatt av god dyrevelferd i den norske oppdrettsnæringen, og har tidligere tatt til ordet for et politisk taktskifte for å sikre næringens fremtid og en bærekraftig utvikling. Etter Teknas syn er feilslått å snakke om bærekraft i oppdrettsnæringen, dersom man ikke samtidig tar fiskehelsen på alvor, mener de. 

De trekker frem at god fiskehelse- og velferd er avgjørende for å lykkes med Norges ambisjoner om økt vekst innen oppdrettsnæringen. 

Derfor ønsker de å diskutere følgende temaer:

  • Strakstiltak
  • Mer langsiktige tiltak
  • Forbyggende tiltak
  • Biosikkerhet 
  • Beredskapsplaner for oppdrettsselskapene

- Tekna ønsker å være en driver for å bidra til å redusere dødeligheten i næringen, men trenger innspill fra dere som sitter på verdifull kompetanse og innsikt i tematikken, forteller de.