Fra byggingen av Proximar Seafoods anlegg i Japan.

Bygger landbasert i Japan:
I rute på tid og budsjett, men henger etter på finansiering

Proximar Seafood er ikke langt unna å kunne legge inn den første rognen. Arbeidet går etter planen, melder de. Fortsatt er imidlertid ikke all finansieringen på plass.

Publisert Sist oppdatert

Netto underskudd før skatt ble 11,1 millioner kroner, mot et underskudd på 19,4 millioner kroner i første halvår 2021.

Driftskostnadene økte fra 5,5 millioner kroner til 11,1 millioner kroner på grunn av kostnadsøkning, ettersom driftsstart nærmer seg.

Selskapet har en egenkapital på 362 millioner kroner og en kontantbeholdning på 73,7 millioner kroner ved utgangen av juni 2022.

Joakim Nilsen (øverst) er CEO og Pål Grimsrud er CFO i Proximar Seafood.

- Vi er fornøyde med fremgangen i første halvdel av 2022, da vi er i rute med byggingen både når det gjelder tid og budsjett. Vi forbereder nå operativ oppstart av vårt første landbaserte resirkuleringsanlegg i Oyama Town, Shizuoka i Japan, sier Joachim Nielsen, administrerende direktør i Proximar Seafood på selskapets Q2-fremleggelse.

Finansieringsutfordringer

Selskapet har imidlertid hatt noen utfordringer når det kommer til finansiering.

Selskapet forteller de er avhengig av sin evne til å skaffe nødvendige midler for å sikre ferdigstillelse av konstruksjon og drift. Proximar har tidligere opplyst at det måtte sikres ytterligere finansiering i første halvår 2022.

- Selskapet har av ulike årsaker klart å utsette dette noe. Proximar trenger imidlertid fortsatt å skaffe ytterligere finansiering og disse prosessene blir aktivt adressert, både når det gjelder gjeld og egenkapital. Selskapet er fornøyd med fremgangen og støtten fra eksisterende aksjonærer, sier CFO Pål Grimsrud i forbindelse med fremleggelsen av Q2-rapporten.

I 4. kvartal 2021 ble det gitt et lån på 2,5 milliarder JPY (knapt 180 mill NOK) av JA Mitsui Leasing, som er ytterligere trukket inn i 1. halvår 2022.

- Selskapet er i aktive diskusjoner med flere banker og finansinstitusjoner i Japan, for byggefinansiering og langsiktig finansiering. En japansk gjeldsstruktur er det foretrukne sporet, også tatt i betraktning valutaeksponering og finansieringskostnader.

Fortsatt optimistiske

CEO Nilsen sier at en generell betingelse i deres diskusjoner med japanske finansinstitusjoner har vært at Proximar skal sikre seg en avtaks-/salgsavtale for fisken.

- Etter signeringen av en 10-årig salgs- og distribusjonsavtale med Marubeni for laksen vår til det japanske markedet i april i år Marubeni, fikk vi mye oppmerksomhet fra media i Japan. Marubeni Corporation er et av de større handelsselskapene i Japan, med et stort og mangfoldig spekter av virksomheter. Marubeni ble grunnlagt i 1858 og med en markedsverdi på 16 milliarder USD, og har et meget sterkt rykte i Japan, sier Nilsen.

Dette har også, ifølge Nilsen, styrket de lokale gjeldsdiskusjonene, som de jobber aktivt med.

- Avtalen har også utløst muligheter med nye finansinstitusjoner. Vi er derfor fortsatt optimistiske med hensyn til våre forventninger til kapitalstrukturen og evnen til å sikre en attraktiv gjeldsstruktur både for bygging og langsiktig finansiering, sier han.

- Selv om gjeldsdiskusjonene har tatt lengre tid enn først forventet, først på grunn av reiserestriksjoner og etterfulgt av prosessen med forhandlinger om avtaks-/salgsavtale, opplever vi god fremgang og jobber med høy dedikasjon for å sikre en attraktiv gjeldsstruktur. Vår styrkede lokale tilstedeværelse fra 2. kvartal i år har også bidratt positivt når det gjelder effektivitet i diskusjonene. Vi er i parallelle diskusjoner med flere banker, og i sluttfasen med én japansk bank for en syndikert langsiktig lånestruktur. Vi forventer at banken snart vil gå videre for godkjenning av kredittkomiteen og en konklusjon forventes i 4. kvartal, skriver selskapet i presentasjonen.

På spørsmål fra tilhørerne til Q2-fremleggelsen om de kan si noe mer om CAPEX-planen for 2022 og 2023, sier CFO Pål Grimsrud at de ikke ønsker å dele denne informasjonen åpent.

- Vi har den opprinnelige planen som vi følger og forstår at markedet følger oss tett, men noen detaljer ønsker vi å håndtere internt, sier han

Produksjonsstart i oktober

I selskapets klekkeri- og startfôringsbygge blir de siste interiørarbeidene nå ferdigstilt og klargjort for rogninkubering.

- Vi ferdigstiller klekkeriet i september og legger inn den første rognen i oktober sier Nilsen.

Ferdigstillelsen av Proximars klekkeri og yngelavdeling er snart rundt hjørnet.

Når det gjelder postsmolt påvekst-bygget, er betongarbeidene fullført, og stålmonteringen pågår. Installasjon av produksjonstankene har også startet, og byggearbeidene fremover er i stor grad en gjentakelse av tidligere arbeider på klekkeriet. Postsmoltbygget er planlagt ferdigstilt i 3. kvartal 2023, og første slakting forventes medio 2024.

- Vår operative kapasitet kombinert med den gode ytelsen vi har sett i AquaMaof-anleggene, spesielt for atlantisk laks i Polen, gjør oss veldig trygge når vi nå starter vår egen produksjon. Anlegget i Polen har produsert laks jevnt og trutt i mer enn 5 år og slaktet i over 3 år nå. I år har vi også hatt vårt operative team på trening der, sier CEO, Joakim Nilsen.

Det jobbes forstatt med postsmoltavdelingen.

Lite strømprisøkning

Selskapet understreker at de økende innsatskostnadene som sees i verden i dag vil påvirke produksjonskostnadene, og primært drive fôrkostnadene.

- I løpet av de første seks månedene av 2022 har vi sett svært høye laksepriser i det japanske markedet, på grunn av kombinasjonen av de internasjonale lakseprisene og de høye transportkostnadene. Vi forventer mer normaliserte markedspriser på lang sikt, og vi er fortsatt trygge på å oppnå en prispremie på Proximar-fisken på grunn av dens ferskhet, plasseringen nær Fuji-fjellet, klare ESG-profil og lokale opprinnelse, sier Nielsen.

På spørsmål fra tilhører til Q2-presentasjonen sier han selskapet ikke er rammet hardt av inflasjon og han tror ikke på betydelig påvirkning fremover.

- Energiprisene har steget i Japan også, men ikke så mye som i Europa. Det benyttes et kontraktsbasert system i Japan og ikke markedsprising. De siste tallene jeg har sett er en økning på ca 20 %, sier han.

Man regner ikke med at den globale inflasjonen vil påvirke byggekostnadene vesentlig

- Gode markedsutsikter

De generelle markedsutsiktene for atlantisk laks, når det gjelder tilbud/etterspørsel og prising, ser ifølge CFO Pål Grimsrud svært robuste ut.

- Importprisene på atlantisk laks holder seg på svært høye nivåer, drevet av kombinasjonen av høye eksportpriser på laks og økende transportkostnader. Vi forventer at prisene vil holde seg på svært attraktive nivåer i Japan fremover, og den betydelige kostnadsfordelen ved lokal produksjon er tydelig demonstrert.

- Når det gjelder det japanske markedet og forbruket av atlantisk laks, forventer vi at etterspørselen vil fortsette å vokse fremover. Dette følger trenden sett over flere år, og i stor grad drevet av preferansen til atlantisk laks på menyen til den yngre generasjonen, slegger han til.

Markedspotensialet for fisken til Proximar, på grunn av ferskhet, beliggenhet ved Fuji-fjellet , fokus på bærekraft og lokale råvarer forblir ifølge selskapet uendret eller ytterligere styrket.

- Når det gjelder fremtidig konkurranse, mener vi at vi har en betydelig tidsfordel sammenlignet med mulige fremtidige konkurrenter, siden vi har startet opp her først, sier CEO Joakim Nilsen.