Fra klekkeri og yngelavdelingen til Proximar Seafood.

Proximar trenger mer penger 

De estimerte byggekostnadene har økt med 17 % siden byggestart. Nå må Proximar ut i markedet og finne 165 millioner ekstra.

Publisert Sist oppdatert

Proximar forbereder å overføre den første fisken til påvekstbygget i 4. kvartal, noe som betyr at selskapet er i rute for første slakting i 3. kvartal neste år.

- Den biologiske veksten er foran forventningene, og vi er i rute for overføring av fisk til den viktige neste fasen i påvekstbygget, sier Joachim Nielsen, administrerende direktør i Proximar Seafood i en kvartalsoppdatering.

Det målsatte langsiktige slaktenivået for Proximar er 5300 tonn (HOG) atlantisk laks per år i fase 1.

Trenger penger

Total CAPEX er oppdatert til 1240 MNOK, opp fra 1195 MNOK i 2. kvartal. Dette er en økning på 17 % fra byggestart for to og et halvt år siden (eksklusive valutaeffekter). 

Økning i driftskostnadsdrivere, finansiering og CAPEX krever at selskapet samler inn ytterligere midler, totalt 165 MNOK. 

Joachim Nielsen, administrerende direktør i Proximar Seafood. Her i Bergen før han flyttet over til Japan.

Proximar forteller de vurderer flere alternativer for hvordan man kan finansiere det ekstra kapitalbehovet, og søker en optimal kapitalstruktur inkludert gjeld, både i Norge og Japan i løpet av de kommende månedene. 

Selskapet vil søke en løsning sammen med de største aksjonærene og har indikasjoner på flere alternativer som dekker størstedelen av kapitalbehovet.

- Vi er i rute med planen vår om første slakting i Q3 2024, og jeg er veldig glad for å se at fisken vokser jevnt og trutt. Vi driver det aller første kommersielle atlantiske lakseoppdrettsanlegget bygget i Japan, og med det følger flere utfordringer, blant annet noen kostnadsøkninger som krever ytterligere finansiering. Prosjektøkonomien er imidlertid fortsatt meget robust, og utsiktene er fortsatt lovende. Jeg er sikker på at Proximar vil være en ledende leverandør av atlantisk laks til det asiatiske markedet i årene som kommer, sier Nielsen.

Høydepunktene i kvartalet er som følger:

  • Gjennomført overlevering av anlegget

– I september tok Proximar eierskap til hele oppdrettsanlegget i Oyama, Japan. Dette markerte slutten på selskapets bygging av det første kommersielle atlantiske lakseoppdrettsanlegget bygget i Japan.

  • Uttak av andre transje av bankgjeld

- I forbindelse med overdragelsen fullførte Proximar Ltd. også det andre og siste trekket av det blå bærekraftlånet på 8,8 milliarder JPY gitt av Mizuho Bank, Shizuoka Bank og Development Bank of Japan. Den andre nedturen markerer den fortsatt sterke støtten fra selskapets japanske banker.

  • Forberedelse for første overføring av fisk til oppvekstbygget 
  • - I løpet av de kommende månedene vil installasjonen av det gjenværende RAS-utstyret fra AquaMaof fortsette i oppvekstbygget. Dette muliggjør første overføring av fisk fra settefiskbygget i 4. kvartal 2023, etter planen.

  • Biologisk vekst foran forventningene

- Selskapet hadde syv batcher i produksjon ved utgangen av kvartalet, viser ifølge selskapet sterke vekstkurver foran forventningene. Ytelsen til systemet er stabil, og dødeligheten er lav.

  • Ytterligere finansieringsbehov på grunn av CAPEX og arbeidskapitalrelaterte endringer:

- Økt CAPEX på 90 MNOK samlet i Q2/Q3

– Nødvendig finansiering, inkludert CAPEX og arbeidskapital, er estimert til rundt 165 MNOK og er planlagt dekket av en kombinasjon av gjeld og egenkapital.

– Tidspunktet for en stor del av arbeidskapitalbehovet er i 2Q/3Q 2024, før første slakting.

Selskapet konkluderer med at de har sterk støtte fra store aksjonærer for å finne optimale løsninger.