Proximar skriver i en børsmelding fredag morgen at de har startet fôring av det første partiet med settefisk i Japan.

Proximar har startet fôring av første parti med settefisk i Japan

Proximar Seafood skriver fredag at det første partiet med settefisk har blitt overført til startfôringsavdelingen i Japan.

Publisert Sist oppdatert

Dette markerer et gjennombrudd for Proximars produksjonsteam, etter den første rognen ble satt inn i selskapets klekkeri i Oyama, Japan i oktober 2022.

- Vellykket overføring av våre første yngel til fôring er en viktig milepæl for oss og i henhold til vår produksjonsplan. Jeg er spent på å se fremgangen og utviklingen de neste månedene, sier Charlotte Okstad, Hatchery & Nursery Manager i Proximar Seafood i en børsmelding,

Det første partiet med yngel vil holde seg i startfôringsavdelingen i ca. to måneder, før neste overføring til påvekstavdelingen.

Nye milepæler i 2023

Påvekstavdelingen til Proximar Seafood.

Utstyrsinstallasjonen pågår nå i påvekstavdelingen som etter planen vil bli tatt i bruk tidlig i mars.

Prosjektets driftsinvesteringer er i tråd med tidligere kommunikasjon på nivåer rundt kr 200 kr/kg, basert på målsatt produksjonskapasitet. Med mer enn 80 prosent av anleggsarbeidet ferdig og 95 prosent på fastpriskontrakter, har Proximar en god oversikt over byggekostnadene.

- Jeg er overbevist om at Aqua Maof sitt design med lav kompleksitet er en enorm fordel med tanke på operasjonell risiko. Kombinasjonen av sterk teknologi og vårt kompetente team gir meg trygghet på at vi skal nå våre produksjonsmål, sier Dharma Rajeswaran, COO i Proximar.

Vellykket i Polen

Proximar er fortsatt trygg på at Aqua Maof-løsningen vil levere iht forventninger. Aqua Maofs anlegg i Polen markerer nå omtrent fem år med vellykket produksjon av atlantisk laks.

På anlegget i Polen har laksen nådd en gjennomsnittlig størrelse på 4-5 kg med en overlevelsesrate på ~93 prosent i postsmoltfasen. Produksjonen har vist konsistente resultater, med vekst fra rogn til slakt (4-5 kg) på ca. 22 måneder ved bestandstettheter på rundt 85 kg/m3.

Gjennomsnittlig oppnådd volum er rundt 300 tonn per år og fisken selges i Polen og over hele Europa. Selskapet skriver også at fisken nylig ble prøvesmakt og fikk positive tilbakemeldinger fra et anerkjent smakspanel.