Proximar Seafood-sjef Joachim Nielsen, her i Bergen, før avreise til Japan.

Proximar har tredoblet biomassen

Proximar Seafood melder om positiv utvikling i biomassen. Nå har selskapet også sikret første salgsavtale.

Publisert

Ved utgangen av andre kvartal 2024 hadde Proximar Seafood en stående biomasse på 360 tonn, mer enn en tredobling fra 112 tonn ved utgangen av første kvartal 2024.

- Vi er veldig fornøyde med å se den positive utviklingen i vår biomasse fortsette gjennom andre kvartal 2024. Vannkvaliteten forblir god, noe som igjen gjenspeiles i våre vekstkurver, sier Joachim Nielsen, daglig leder i Proximar, i en børsmelding.

Nielsen påpeker at selskapet fortsatt ser lav naturlig dødelighet. 

- Vår første batch er over 3,25 kg i gjennomsnitt, og vi er fortsatt på sporet for første slakting i september. Vi fortsetter å gjøre prøvetaking for kvalitet og smak, og både interne og eksterne tilbakemeldinger er veldig positive, sier han.

1,6 millioner individ

Prøvefisk fra Proximar Seafood sitt anlegg i Japan.

Selskapet har for øyeblikket 15 batcher og rundt 1,6 millioner individer i produksjon. Det langsiktige slaktemålet for Proximar er 5 300 tonn (HOG) per år i fase 1.

Videre informerer Proximar om at den første salgsavtalen er inngått, noe som sikrer en fastpris per kilo for en større del av de slaktede volumene for 2024. Prisoppnåelsen skal være i tråd med selskapets forventninger og benchmark, og reflekterer også en premiepris sammenlignet med kostnaden for importert laks fra Norge.

Salgsavtalen forventes å dekke omtrent en tredjedel av de forventede slaktevolumene for 2024.

Laksenigiri med laks fra det landbaserte anlegget til Proximar.

- Vi er veldig glade for å oppnå en salgspris i henhold til våre forventninger for en betydelig del av vårt slaktevolum for 2024. Dette er en stor milepæl for oss og demonstrerer vår forretningsmodell og betydelige kostnadsfordel. 

Gode tilbakemeldinger

Nielsen understreker at kunden er en high-end-kjede med fokus på sjømat. 

- Dette representerer også en stor verdi for oss når det gjelder merkebygging og markedsføring. Vi er veldig fornøyde med innsatsen fra Marubeni i salgsarbeidet, noe som tydelig demonstreres gjennom den inngåtte avtalen, sier Joachim Nielsen, CEO i Proximar.

I juni ble det levert en prøvefisk på ca. 4,8 kg til kunden for smaksprøving og kvalitetskontroll, som Proximar sier fikk svært positive tilbakemeldinger.

Marubeni opplever sterk interesse for Proximar-laksen, og flere andre diskusjoner pågår.