Landanlegget i dag på Tomma i Nesna kommune.
Landanlegget i dag på Tomma i Nesna kommune.

Settefisktillatelse for torsk på plass

KIME Akva har fått godkjent akvakulturtillatelse for settefiskproduksjon av torsk på Tomma.

Publisert Sist oppdatert

Det opplyser selskapet på sosiale medier.

- Det aktuelle anlegget har tidligere vært brukt for både steinbit og rognkjeks. Nå er det torsk som skal i karene, skriver de i oppdateringen.

Sammen med Nesset AS skal KIME Akva gjøre de nødvendige anleggsendringer på Husby for å kunne ta i mot 2grams yngel fra Akvaplan-niva i Tromsø mot årsskiftet. KIME Akva går samtidig i gang med det forberedende arbeidet for utvidelse av anlegget. 

LandbasedAQ skrev nylig at selskapet på lokalitet Forså nærmer seg utslakting av KIME Akvas aller første oppdrettsstorsk. Samtidig jobber bedriften med utvikling på flere fronter i verdikjeden. 

Sjøklar til våren

Stefan Paulsen, lokalitetsutvikler og samfunnskontakt i KIME Akva fortalte at selskapet jobber på mange fronter i verdikjeden, spesielt på settefisksiden. 

Samfunnskontakten sa at hos Akvaplan-niva i Tromsø er det nye forskningsbygget FISK ferdig og klart til drift. Her skal KIME Akva og Akvaplan-niva jobbe sammen for å produsere to grams yngel. 

- Stamfisken gyter i disse dager og i sitt tidligste stadium etter klekking skal fisken ha levende fôr (krepsdyr) før den tilvennes tørrfôr. Samtidig jobber vi med å klargjøre det nye settefiskanlegget vårt på Tomma i Helgeland som skal ta imot yngelen ved juletider, sa, og la til: 

- Her skal den vokse videre til den er over 100 gram og sjøklar til våren. På lokalitet Forså er det også hektisk med FoU-prosjekter, planlegging av slakteuttak og daglig røkting av fisken. Vi har også ambisjon om å få klarert én til to lokaliteter før året er omme. Lykkes vi med alt dette og en effektiv utslakting, så skal vi være veldig fornøyde med årets innsats, sier Paulsen.