Kingfish Maines planlagte RAS-anlegg for yellowtail i Maine.

Kingfish Maines tillatelser opprett­holdes av høyesterett

Maines høyesterett har avvist en anke fra motstandere av anlegget.

The Kingfish Company, som driver med landbasert produksjon av yellowtail Kingfish, opplyser at en anke mot driften selskapet har i Maine er avvist og prosjektets statlige tillatelser er opprettholdt. Dette er den andre anken som har blitt avvist på statlig nivå, forteller de.

Kingfish Maine er fortsatt et fullt tillatt prosjekt ettersom Maine's høyesterett har avvist den siste anken fra prosjektets opposisjon; Roque Island Gardner Homestead Corporation og Eastern Maine Conservation Initiative. Maines høyesterett har opprettholdt Maine Board of Environmental Protections bekreftelse av Kingfish Maine's Site Location of Development Act (SLODA) og Natural Resources Protection Act (NRPA) felles tillatelse.

Dette var Roque Islands andre avslag på en anke på saker der de forsøker å stoppe prosjektet.

I sin anke reiste klagerne en problemstilling rundt det de hevdet var myndighetenes unnlatelse av å uavhengig vurdere prosjektets innvirkning på dyrelivet under NRPA.

Kingfish Maine er en del av Kingfish Company som for tiden produserer 1500 tonn yellowtail av høy kvalitet og høy verdi ved Kingfish Zeeland-anlegget i Nederland. Utvidelsen pågår for tiden, og kapasiteten i Nederland vil nå 3500 tonn i 2023. Når Jonesport Maine-anlegget er fullt operativt, forventes Kingfish Maine å produsere 8500 tonn yellowtail.