De generelle fôrprisene har gått opp, men en forbedret biologisk ytelse i kombinasjon med introduksjon av nye fôrformuleringer har oppveiet mye.

Tror de skal være lønnsom i andre halvdel av neste år

Kingfish Company taper fortsatt 30 kr per kilo de produserer, men mener de skal klare å snu dette i løpet av neste høst.

Publisert Sist oppdatert

Det forteller selskapet i en halvårsoppdatering.

Av høydepunkter fra H1 2023 nevner de:

  • Totalt solgt volum: 740 tonn (H1 2022: 702 tonn)
  • Kingfishprisen i halvåret økte med 26 % til 15,1 €/kg (1. halvår 2022: 12,0 €/kg)
  • Bruttomargin per kg opp 43 % til € 2,1 (H1 2022: € 1,5 per kg)
  • Operasjonell EBITDA per kg solgt var € -3,0 per kg (H1 2022: € -3,1 per kg)
  • Veien til lønnsomhet – på vei til å nå positiv operasjonell EBITDA i andre halvdel av 2024, og positiv fri kontantstrøm i andre halvdel av 2025

 Senere hendelser:

  • Den 5. juli 2023 signerte selskapet en konvertibel låneavtale på € 32 millioner
  • Maine's Superior Court avviste en anke 28. august 2023. Kingfish Maine opprettholder tillatelsene til å bygge 8500 tonns anlegg i Jonesport, Maine (USA)

The Kingfish Company NV produserer kingfish i Nederland og bygger ut anlegg i Maine, USA.

Kar i hallene til Kingfish Company i Nederland.

- Våre økonomiske resultater for første halvår av 2023 er preget av viktig fremgang i driften og styrking av balansen vår. Vi har lagt et solid grunnlag for å akselerere vekst og nå lønnsomhet. I andre halvdel av året vil vi fullføre fase 2-utvidelsen i Nederland, fortsette arbeidet med å forbedre vår operasjonelle ytelse og øke salgsvolumet, sier Vincent Erenst, administrerende direktør i The Kingfish Company, i en børsmelding.

Selskapet skriver at etterspørselen etter yellowtail, spesielt fersk fisk i stor størrelse, fortsetter å overgå tilgjengelig tilbud.

- I første halvår oppnådde selskapet en rekordproduksjon på 932 tonn nettovekst (H1 2022: 742 tonn). Dette har resultert i produktivitet på 0,90 kg nettovekst per installert kubikkmeter per dag og eFCR for perioden 1,30 sammenlignet med 1,49 i H1 2022.

Virksomheten på Kingfish startet for mer enn fem år siden og den 58. syklusen var i produksjon på slutten av juni 2023.

Bruttomarginen økte med 50 % til € 1,5 millioner (H1 2022: € 1,0 millioner), eller til 13,9 % av inntektene (H1 2022: 12,1%), til tross for betydelig høyere innsatskostnader. - Økte fôrpriser har blitt delvis oppveid av en forbedret biologisk ytelse og introduksjon av nye fôrformuleringer, skriver de.

Energikostnadene, som nådde toppen i 2. halvår 2022, var lavere i 1. halvår 2023 da selskapet hadde fordel av en gunstig kontrakt.

- Samlet sett oppveide de økte salgsprisene de høyere innsatskostnadene, noe som førte til en økning i bruttomarginen til € 2,1 per kg (H1 2022: € 1,5 per kg), skriver de.

I første halvår 2023 utgjorde operasjonell EBITDA € -2,2 millioner (H1 2022: € -2,2 millioner). EBITDA per kg var € -3,0 (H1 2022: € -3,1 per kg).

 SG&A-kostnadene økte med 19 % fra år til år, hovedsakelig relatert til engangskostnader for transformasjon for å styrke organisasjonen og for å forutse det ekstra volumet fra og med 1. kvartal 2024.

Nettoresultatet etter skatt i første halvår 2023 var € -4,2 millioner (H1 2022: € -2,8 millioner), hovedsakelig drevet av høyere finanskostnader.

Finansiering

I begynnelsen av juli 2023 hentet selskapet inn € 32 millioner ved hjelp av et konvertibelt lån med fast rente og en varighet på 4 år. I midten av august var totalbeløpet mottatt av selskapet. Det konvertible lånet og de andre gjenværende fasilitetene fra PCP og Rabobank gir full finansiering for gjennomføringen av fase 2-utvidelsen og perioden frem til selskapet når positiv kontantstrøm og lønnsomhet.

Utsikter

Ledelsen sier de fortsatt er positiv til utsiktene for The Kingfish Company.

- Med sikret finansiering for gjennomføringen av fase 2 og en klar vei til lønnsomhet, kan vi fokusere fullt ut på å vokse virksomheten og optimalisere driften, uttaler de.

- Konsernets kapasitet vil mer enn dobles etter at den nye utvidelsen av anlegget i Nederland er ferdig idriftsatt, noe som gjør oss i stand til å møte den økende etterspørselen etter hollandsk yellowtail av høy kvalitet.

Selskapet sier de forventer å dra nytte av skaleringseffekten og ytterligere forbedring i drift og produktivitet for å bli lønnsomt og kontant positivt.

- Der dagens fokus er på ferdigstillelse av Zeeland-prosjektet, fortsetter ledelsen å utvikle ekspansjonsplaner i USA og Europa, skriver de.