Slik skal fase 1 og fase 2 av Kvidul AS sin utbygging av matfiskanlegget på lokaliteten Brennholmen se ut.

Første matfiskanlegg på land i Trøndelag

Trøndelag Fylkeskommune har tildelt Kvidul AS akvakulturtillatelse for produksjon av settefisk og matfisk på land på Brennholmen i Åfjord kommune.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet Kvidul skriver i en pressemelding at de søkte i april 2022 om akvakulturtillatelse for produksjon av 10 000 000 stk settefisk opp til 560 gram og 20 000 tonn matfisk på land på Brennholmen i Åfjord kommune.

Omsøkt biomasse var henholdsvis 2 500 tonn for settefisk og 13 000 tonn for matfisk.

Vedtak akvakulturtillatelse settefisk

Trøndelag fylkeskommune har nå tildelt Kvidul AS akvakulturtillatelsen TR-AA-9 for settefisk av laks på lokaliteten Brennholmen II i Åfjord kommune.

MTB: 2 500 tonn

Antall: Produksjon av 10 000 000 stk settefisk pr. år

Biomasse: Produksjon av 5 600 tonn settefisk pr. år

Vedtak akvakulturtillatelse matfisk

Trøndelag fylkeskommune tildeler samtidig tildeler Kvidul AS akvakulturtillatelsen TR-AA-8 for matfisk av laks på land på lokaliteten Brennholmen i Åfjord kommune.

MTB: 13 000 tonn

Fornøyd

Tildelt akvakulturtillatelser er dermed i tråd med omsøkt biomasse.

- Vi er svært fornøyd med å ha fått akvakulturtillatelsen på plass og ser fram til å iverksette detaljprosjektering og bygging av anlegget som vil bli det første for produksjon av matfisk av laks på land i Trøndelag, sier selskapet i pressemeldingen.