Høye laksepriser

Det er ikke bare lakseprisen i seg selv som gjør det mer lønnsomt med landbasert matfiskproduksjon. Dyre fraktekostnader gjør produksjon nær markedene også lukrativt.
Det er ikke bare lakseprisen i seg selv som gjør det mer lønnsomt med landbasert matfiskproduksjon. Dyre fraktekostnader gjør produksjon nær markedene også lukrativt.

Høye laksepriser favoriserer land­basert matfisk­produksjon

- De høye lakseprisene gjør det igjen interessant å investere i landbasert lakseproduksjon. Det mener Sjømatanalytiker i Nordea Finn-Arne Egeness

Publisert Sist oppdatert

Sjømatanalytikeren mener lakseprisene vil fortsette å være høye i lang tid fremover, og sier forbrukerne må være innstilt på å kanskje måtte bruke mer av inntektene sine fremover på mat.

Spotprisene på laks hittil i år har vært på 90 kroner per kilo, det er 50 prosent høyere enn årsgjennomsnittet (spot og kontrakt) i perioden fra 2016 og fram til pandemien rammet oss. I uke 17 og 18 hadde vi spotpriser på over 120 kroner per kilo, dobbelt så høyt som snittprisen i samme periode.

Samtidig viser tall fra Akvafakta at det per utgangen av april var to prosent mindre biomasse i sjø enn på samme tid i fjor. Kontali forventer en negativ tilbudsvekst på en prosent i år.

Det har ifølge Egeness kun skjedd to ganger før at det har vært en nedgang i den globale tilførselen av laks i «moderne tid».

Interessant med landbasert

De høye lakseprisene mener han gjør det igjen interessant å investere i landbasert lakseproduksjon

- Med høye fraktkostnader vil de som lykkes med å produsere laks nær markedet med lave kostnader være en av vinnerne, sier han.

Med høyere fôr-, energi- og transportkostnader er imidlertid høyere laksepriser nødvendig, ifølge analytikeren, for å kompensere for økte kostnader.

- De høye prisene på vekst i tradisjonelt oppdrett er sammen med det sterke markedet en viktig forklaring på interessen for å vokse i både på land og lengre til havs, sier han.

Samtidig medfører høyere priser på for eksempel stål at byggekostnadene for mange av de nye prosjektene har økt de siste månedene.