Lerøy Årskogs planlagte landbaserte bygg på Årskog på Fitjar der oppstarten nå er besluttet utsatt. Illustrasjon er hentet fra en planomtale utarbeidet av Multiconsult
Lerøy Årskogs planlagte landbaserte bygg på Årskog på Fitjar der oppstarten nå er besluttet utsatt. Illustrasjon er hentet fra en planomtale utarbeidet av Multiconsult

Lerøy utsetter landbasert prosjekt

Et planlagt RAS-anlegg, der et av byggetrinnene skulle kunne brukes til å produsere matfisk, har Lerøy besluttet å utsette igangsettelse av.

Publisert Sist oppdatert

I første kvartal 2021 gjennomførte Lerøy Seafood et kjøp av selskapet, FMV Eiendom AS, inneholdende et større tomteareal/industriområde ved sjø på Årskog på Fitjar sør for Bergen.

Kjøpet var med tilhørende rettigheter for smoltproduksjon og landbasert matfisk (10 000 tonn MTB), fra konsernspissen Laco AS (Laco eier Austevoll Seafood som igjen eier ca 53 % av Lerøy Seafood Group).

Lerøy betalte MNOK 38,9 millioner for aksjene. Selskapet FMV Eiendom skiftet i august 2021 navn til Lerøy Årskog.

Her varslet Lerøy tidligere i år at de ville bygge ut et RAS-anlegget i tre steg, der de første to, som handler om postsmoltproduksjon skulle stå ferdig i løpet av 2023, med et kostnadsestimat på 1 milliard kroner.

Siste byggesteg skulle også kunne nyttes til postsmolt, men her opplyste man samtidig at det kunne bli brukt til å produsere laks frem til slaktestørrelse.

Nå er prosjektet enn så lenge lagt ned i en isoporkasse og det er strødd ørlite grann is oppå.

- Konsernet har den senere tid utviklet et prosjekt på Årskog i Fitjar for videre utbygging av storsmolt. Konsernet har med bakgrunn i flere forhold, herunder Covid-19 og tilhørende konsekvenser, besluttet å skyve noe på endelig beslutning om igangsettelse, heter det i børsmeldingen de slapp i forbindelse med fremlegging av tredjekvartalsresultatet.

Bygger kompetanse på landbasert

De skriver videre at ettersom norsk og global produksjon av laks og ørret preges av relativt beskjeden vekst, kombinert med en svekket norsk krone, har gitt svært høye priser som videre gir insentiver til produksjon av laks også i nye områder og med nye alternative teknologier.

- Disse insentivene har vært til stede i noen år, men grunnet lange ledetider i utvikling av industrien har norsk sjøbasert produksjon beholdt sin dominerende posisjon. Slaktevolumet fra landbasert produsert laks er fortsatt ubetydelig i sluttmarkedene, slår de fast.

Men samtidig påpeker de at markedsandelen til norsk atlantisk laks vil på lang sikt kunne påvirkes av produksjon fra regioner og steder der det tidligere ikke har vært produksjon av laks og ørret.

De slår derfor fast at de også bygger kunnskap og/eller kompetanse innenfor både landbasert og offshore basert produksjon av laks.

Har bygget mye på land allerede

Lerøy har de senere årene investert betydelig innenfor flere deler av verdikjeden, herunder ved å bygge ut anlegg for smolt/postsmoltkapasitet i alle konsernets regioner.

I Lerøy Sjøtroll er Kjærelva ferdigstilt med en årlig biomasse produksjon på om lag 4 000 tonn.

I fjerde kvartal 2020 ferdigstilte Lerøy Aurora siste byggetrinn ved sitt smoltanlegg i Laksefjord.

I Lerøy Midt går andre trinn i utbyggingen av Belsvik-anlegget i henhold til plan. Anlegget i Belsvik er planlagt ferdigstilt i første kvartal 2022, anlegget vil gi om lag 5 000 tonn biomasseproduksjon. Første rogninnlegg er planlagt gjennomført i første kvartal 2022, effektene av anlegget vil gradvis materialisere seg fra 2023.

- Konsernets investeringer i forbedret smoltproduksjon og postsmolt-produksjon, vil sammen med en rekke andre tiltak, underbygge konsernets ambisjon om videre volumvekst og bedret konkurransekraft gjennom lavere produksjonskostnader, skriver de.