Forskningsstasjonen på Ar på Gotland i Østersjøen, der man skal bygge et anlegg for klekking og utsett av torskeyngel. Foto Gunnar Britse/BalticWaters2030/ReCod
Forskningsstasjonen på Ar på Gotland i Østersjøen, der man skal bygge et anlegg for klekking og utsett av torskeyngel. Foto Gunnar Britse/BalticWaters2030/ReCod

Nytt RAS-selskap får kontrakt til torskeanlegg i Sverige

Selskapet ble registrert i Brønnøysund i august. Nå har de fått kontrakt på levering av RAS-anlegget til et «settefiskanlegg» for torsk i Sverige.

Publisert

Navnet på det nye selskapet som har fått kontrakten på leveranser av vannbehandlingsanleggene er MAT-KULING Vannbehandling AS og har i dag kontor i Stavanger.

- Dette er en milepæl for oss. Prosjektet er et meget viktig prosjekt for oss som nytt selskap i oppdrettsnæringen i Norden, sier daglig leder i selskapet MAT-KULING, Bjørn Dørum.

Bygget på erfaring

Selv om selskapet er nytt, så står det på lang og solid erfaring.  Det er nemlig et felleseie mellom MAT Filtration og Kuling Vannbehandling AS. Kuling Vannbehandling, som er eid av Bjørn Dørum, er igjen et “utspring” fra det norske selskapet Enwa, der Bjørn Dørum var en av lederne og den første ansatte, er store på vannbehandling av bla drikkevann, avløpsvann, svømmebasseng og prosessvann i oljenæringen. MAT Filtration Technologies, er et tyrkisk selskap som i mange år har levert utstyr til store akvarier verden rundt, til akvakulturproduksjon i RAS i tillegg til regulær vannbehandling for drikkevann og svømmebasseng.

Bjørn Dørum har lang fartstid innen vannbehandling, spesielt gjennom selskapet Enwa, som Kuling Vannbehandling AS, nå MAT-Kuling er en avlegger fra. Foto: Enwa.
Bjørn Dørum har lang fartstid innen vannbehandling, spesielt gjennom selskapet Enwa, som Kuling Vannbehandling AS, nå MAT-Kuling er en avlegger fra. Foto: Enwa.

Nå rendyrkes akvakulturdelen i Norden gjennom MAT-KULING.

- Vi har inne anbud på flere RAS-prosjekter i hele Norden, og denne leveransen til torskeprosjektet ble altså det første vi fikk landet, sier Dørum.

Dørum forteller at lang tverrfaglig erfaring, fokus på nært samarbeid med kunden, kundens vannbehov og eksisterende og ønsket vannkvalitet, samt egenutviklete proteinskimmere og sulfatfjernere er noe av det han mener selskapet vil kunne slå i bordet med når fremtidige kontrakter skal kjempes om.

Torskeanlegget

Prosjektet de skal levere utstyr for RAS-produksjon til, heter ReCod, og skal produsere torskelarver for utsetting i det fri i Østersjøen. Anlegget skal bygges i tilknytning til forskningsstasjonen Ar på Gotland og prosjektet gjennomføres av stiftelsen BalticWaters2030 i nært samarbeid med bl.a. Uppsala universitet, og med Sveriges Sportfiske- og Fiskevårdsförbund.

Forskningsstasjonen Ar på Gotland der torskeyngelprosjektet ReCod skal gjennomføres er under bygging. Foto: Gunilla Rosenqvist og Joel Norlin/BalticWaters2030. Klikk for større
Forskningsstasjonen Ar på Gotland der torskeyngelprosjektet ReCod skal gjennomføres er under bygging. Foto: Gunilla Rosenqvist og Joel Norlin/BalticWaters2030. Klikk for større

RAS-anleggene skal leveres i månedsskiftet april/mai 2021. Det vil bestå av tre RAS-anlegg for stamfisk av torsk og tre RAS-anlegg til klekkeri og yngelproduksjon.

Anleggene som skal leveres bygges ferdig før leveranse og ankommer på ferdige rammer også kalt skids.

  • Les en større artikkel om den nye leverandøren av RAS og vannbehandling i januarnummeret av Norsk Fiskeoppdrett

Fakta om Baltic Waters2030

Stiftelsen Baltic Waters2030 har som mål å forbedre miljøet i Østersjøen, som har vært preget av forurensing og overfiske.

Torskestammen i Østersjøen karakteriseres i dag som i krise. For at bestanden skal komme seg, vil det være nødvendig med mange forskjellige tiltak. Et av dem man håper kan få betydning er utsett av torsk. I prosjektet "ReCod - utsetting av små torsk i Østersjøen" ønsker man å teste om det er mulig å styrke bestanden ved å hjelpe torsken forbi det sårbare eggstadiet og sette ut fisken på larvestadiet. Hvis tiltaket lykkes, vil det kunne danne en mal for fremtidige støtteutsett.

Demonstrasjonsprosjektet gjennomføres på forskningsstasjonen Ar på Gotland - midt i Østersjøen. Torsk fra de østlige bestandene i Østersjøen må fanges kontinuerlig og deretter reproduseres gjennom naturlig gyting på forskningsstasjonen. Etter klekking skal 5-6 dager gamle torskelarver slippes ut på utvalgte steder i Østersjøen. 

Prosjektet anslår at de vil avle og utsette 1-1,5 millioner torskelarver årlig. 

Prøvefiske og vitenskapelig basert prøvetaking utføres kontinuerlig for å følge opp prosjektets resultater.

ReCod - utsetting av liten torsk i Østersjøen" utføres av stiftelsen BalticWaters2030 i nært samarbeid med Uppsala universitet og i samarbeid med den svenske sportsfiske- og fiskerikonserveringsforeningen.

Totalt investeres nesten 50 millioner SEK i prosjektet av stiftelsen og dets partnere. 

For å gjøre arbeidet tilgjengelig og formidle kunnskap skal det bygges et utstillingsanlegg på Ars forskningsstasjon, som vil være åpent for publikum.