Førsteamanuensis Odd Ivar Lekang og professor Turid Mørkøre ved NMBU sier det fra i år vil utvikles et opplegg som gjør at akvakulturstudenter ved NMBU får muligheten til å spesialisere seg innen RAS og landbaserte anlegg. Bildet er fra «Fiskelabben»; Senter for fiskeforsøk som huser RAS anlegget på NMBU. Foto: Ricardo Tavares Benicio/NMBU

NMBU lanserer master i RAS og landbasert oppdrett

Storskala oppdrett av laks i lukkede anlegg på land er kompleks og krever spisskompetanse innen både biologisk produksjon, vannkvalitet og høyteknologisk drift. NMBU i Ås vil fra i høst tilby en mastergrad der studentene får dekket det brede kunnskapsbehovet.

Publisert

Denne artikkelen er eldre enn to år.

NMBU tilbyr allerede en toårig internasjonal master i akvakultur der studentene får en grunnleggende kunnskapsplattform med mulighet til å spesialisere seg innen biologisk produksjon, genombiologi, økonomi og oppdrettsteknologi.

- Vi ser i dag en økende etterspørsel og kunnskap innen oppbygging og drift av resirkuleringsanlegg (RAS) nasjonalt og internasjonalt. Som følge av dette vil det fra i år utvikles et opplegg som gjør at de som studerer akvakultur ved NMBU får muligheten til å spesialisere seg innen RAS og landbaserte anlegg.

Det forteller professor Turid Mørkøre og førsteamanuensis Odd Ivar Lekang. Mørkøre har det overordnete ansvaret for akvakulturundervisningen, mens Lekang har ansvaret for den delen om omhandler RAS og landbasert oppdrett.

RAS anlegget på NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Foto: Odd Ivar Lekang/NMBU

Fasiliteter

NMBU har gjennom mange år bygget opp kompetanse om konstruering og drift av RAS anlegg og har hatt et småskala RAS anlegg i drift fra 1990 tallet.

- I 2017 ble det innviet et nytt RAS anlegg på universitet, spesielt tilrettelagt for undervisning og forskning, sier Lekang.

Anlegget som består av tre separate RAS systemer, kan driftes forskjellig, hvorav ett er spesielt tilpasset varmtvannsarter.

- Det er også svært gode fasiliteter for å gjennomføre vannanalyser i RAS anlegget hvor studentene får tilgang og opplæring. Videre har NMBU en egen småskala fôrfabrikk hvor det er mulig å produsere spesielt RAS fôr, sier han.  

Student som tar prøver i biofilter og sjekker pumpe. Foto: Odd Ivar Lekang/NMBU

Masterstudiet

Masterstudiet i akvakultur er bygget opp med en generell del hvor studentene får en grundig innføring knyttet til biologi, velferd, miljøkrav, sykdom, fôr og fôring, produksjonsbiologi, økonomi, produksjonsplanlegging og teknologi. Studentene har også mulighet til å ha et opphold ute i bedrift («internship»).

- Det er lagt inn praktiske kurs hvor studentene blant annet er i RAS anlegget og i vann-analyselaboratoriet. Her får de opplæring i praktisk drift av RAS anlegget og i vann-analyselaboratoriet får de opplæring og praksis i gjennomføring av nødvendige vannanalyser for å kunne overvåke driften av anlegget.

Analyser som inngår er blant annet måling av partikkelinnhold, nitrogenforbindelser, pH og alkalitet, gasser og måling av bakterietall.

Det er flere egne kurs knyttet til utvikling av produksjonsplaner og hvordan teknologien virker. Avslutningsvis skal studentene gjennomføre et kurs i drift og prosjektering av RAS anlegg.

Masterstudenter undersøker laks i RAS anleggets disseksjonslaboratorium. Foto: Turid Mørkøre/NMBU

- Dette kurset er lagt opp som et problembasert kurs og studenten skal selv prosjektere et settefiskanlegg med RAS på en gitt lokalitet. Studenten skal først vurdere lokaliteten der anlegget skal bygges, deretter utarbeide produksjonsplan for anlegget med hvor mye fisk de skal produsere og når de skal levere, sier Lekang.

Avslutningsvis gjennomfører studentene en forenklet prosjektering med dimensjonering av hovedkomponenter og lager enkle tegninger av anlegget.

Spesialisering

Turid Mørkøre forteller at studentene det siste året kan spesialisere seg på forhold knyttet til RAS anlegg gjennom sin masteroppgave.

- NMBU ser det som svært viktig med god næringslivskontakt i forbindelse med masteroppgaver og mange av studentene på NMBU tar sine masteroppgaver i tilknytning til bedrifter på bl.a. fôr, fiskevelferd, produksjon og teknologisiden, understreker hun.

For tiden er det 5 masterstudenter som skriver masteroppgaver med ulike temaer knyttet opp mot RAS.

- Alle oppgavene omhandler næringsrelevante tema som er utarbeidet sammen med bedriftene som oppgavene er knyttet opp til. Eksempelvis ses det på CO2 fjerning, partikkelkontroll, energiforbruk og utslipp, sier Lekang og legger til at det er stor etterspørsel i næringen etter studenter med kompetanse innen RAS og landbasert oppdrett.