Salmon Evolution er nå bare rundt fire måneder unna å slippe den første smolt inn i fiskekarene på Indre Harøy. Ti av tolv fiskekar er nå satt sammen, og de resterende to forventes ferdigstilt nå i de siste månedene i 2021. Foto: Salmon Evolution
Salmon Evolution er nå bare rundt fire måneder unna å slippe den første smolt inn i fiskekarene på Indre Harøy. Ti av tolv fiskekar er nå satt sammen, og de resterende to forventes ferdigstilt nå i de siste månedene i 2021. Foto: Salmon Evolution

Utsett i landbasert nærmer seg: - Smolten utvikler seg godt

Den første fisken vil settes inn i anlegget til Salmon Evolution i mars neste år. Fisken er allerede flere hundre gram stor.​

I sin tredjekvartalsrapport forteller de at arbeidet fremdeles går etter plan, tid og budsjett på Indre Harøy. Her kan de når anlegget er fullt utbygget produsere opptil 31 500 tonn (HOG) årlig.

Selskapet sier de legger nå mye fokus og oppmerksomhet i planleggingen av produksjonsstart for det første innsettet av smolt som skal settes ut i mars 2022.

- Smolten utvikler seg godt og er allerede 200 gram og større, forteller de.

Betongarbeid på vanninntaksstasjon fullført – full inntaksstasjon forventes ferdigstilt i løpet av desember 2021. Vannpumper og filtre allerede installert – i ferd med å installere elektrisk utstyr. I oktober ble også de to vanninntaksrørene installert, og full inntaksstasjon forventes ferdigstilt i Q4 2021. Foto: Salmon Evolution.
Betongarbeid på vanninntaksstasjon fullført – full inntaksstasjon forventes ferdigstilt i løpet av desember 2021. Vannpumper og filtre allerede installert – i ferd med å installere elektrisk utstyr. I oktober ble også de to vanninntaksrørene installert, og full inntaksstasjon forventes ferdigstilt i Q4 2021. Foto: Salmon Evolution.

CEO Håkon A. Berg har tidligere fortalt Kyst.no at det første innsettet av fisk vil være på omtrent 100 000 smolt på ca 250gram, mens et normalt utsett når man er i normal drift på produksjonen skal være ca 280 000 smolt på 130 gram. 

Fisken vil i utgangspunktet bli vaksinert som om den skulle i en åpen merd, men det kan bli endringer i dette regimet.

- Selv om inntaktsvannet skal filtreres og desinfiseres vil vi vaksinere smolten, men dette er diskusjoner som vi vil ta fortløpende etter hvert som vi får mer og mer erfaring med drift av anlegget, fortalte han.

Smoltselskapet Kraft Laks AS ble kjøpt av Salmon Evolution i august. Settefiskleverandøren har i dag en årlig produksjon kapasitet på rundt 1,8 millioner smolt, men har tillatelse til å produsere opptil 5 millioner smolt per år under visse betingelser. Selskapet benytter en lignende hybrid gjennomstrømmingsteknologi som Salmon Evolution skal benytte.
Smoltselskapet Kraft Laks AS ble kjøpt av Salmon Evolution i august. Settefiskleverandøren har i dag en årlig produksjon kapasitet på rundt 1,8 millioner smolt, men har tillatelse til å produsere opptil 5 millioner smolt per år under visse betingelser. Selskapet benytter en lignende hybrid gjennomstrømmingsteknologi som Salmon Evolution skal benytte.

Kraft Laks

Det var i august at Salmon Evolution kunngjorde kjøpet av smoltselskapet Kraft Laks AS. Settefiskleverandøren har i dag en årlig produksjonskapasitet på rundt 1,8 millioner smolt, men har tillatelse til å produsere opptil 5 millioner smolt per år under visse betingelser.

- Kraft Laks bruker en lignende produksjonsteknologi som Salmon Evolutions hybride gjennomstrømningssystem (HFS), noe som gjør Kraft Laks til en ideell leverandør for Salmon Evolution.

Kraft Laks har til nå vært familieeid, lokalisert i Dalsfjorden i Volda kommune, der de har produsert smolt siden 1995.  Produksjonsteknologien er basert på delvis gjenbruk av vann, CO2-stripping og oksygenering – såkalt hybrid gjennomstrømmingsteknologi .

Selskapet har en god ferskvannsforsyning fra tre innløpsstasjoner fra to elver. Selskapet har også en kongelig resolusjon som sikrer minimum ferskvannsforsyning fra den lokale kraftstasjonen

Folk kan bli flaskehals

Salmon Evolution understreker at deres suksess avhenger av kompetansen til menneskene i organisasjon.

I løpet av 3. kvartal 2021 ble det ansatt flere nye personer i selskapet.

- Vi vil fortsette å ansette høyt kvalifisert driftspersonell også i 4. kvartal, og sikre en velfungerende driftsorganisasjon på plass i god tid før mars 2022, heter det i rapporten.

Samtidig ser det at tilgang på godt kvalifisert personell også kan være en potensiell bremsekloss for fremveksten av landbasert oppdrett.

- Vi tror landbasert lakseoppdrett vil spille en viktig rolle i å øke det totale laksemarkedet. Det vil imidlertid ta tid før betydelige volumer produseres, da ledetidene er lange, kapitalintensiteten er høy og tilgang på kompetent og erfarent personell kan bli en flaskehals, sier de.