Illustrasjonsfoto fra sveitsiske Swiss Lachs som allerede er godt i gang med å produsere landbasert matfisk.

Lerøy frykter Norge taper markedsandeler

Lerøy antyder i sin Q4-rapport at landbasert kan få påvirkning på det globale laksemarkedet i et tiårsperspektiv. Men de frykter at Norge taper i denne kampen.

Publisert Sist oppdatert

Lerøy skriver i Q4-rapporten at de over mange år har bygget betydelig kompetanse i landbasert produksjon av laks, i tidlig fase, gjennom sine investeringer i RAS-anlegg og postsmoltanlegg.

De påpeker at det innenfor dette området foregår svært mye, og en rekke prosjekter for landbasert produksjon av matfisk er også planlagt.

- Ny industriell aktivitet er alltid beheftet med stor risiko, og utviklingen vil ta tid, men med mengden annonserte prosjekter er det sannsynlig at noen, etter hvert, får en viss matfiskproduksjon, skriver de.

Så kortsiktig har ikke Lerøy altså den helt store troen, men de legger til:

- På kort og mellomlang sikt vil ikke landbasert produksjon, etter vår vurdering, vesentlig påvirke det globale markedet for atlantisk laks, men det er større usikkerhet knyttet til vurderingen om hvorvidt den kan gjøre det i et tiårsperspektiv.

Taper markedsandeler

Og skulle det vise seg at landbasert matfiskproduksjon vesentlig påvirker laksemarkedet, ser de noe mørkt på Norges posisjon.

- Norge har allerede tapt vesentlig internasjonale markedsandeler for produksjon av laks, vi har fortsatt det ledende kunnskapsmiljøet, men gjeldende politikk gjør det mer krevende å holde denne posisjonen i fremtiden.

Investert betydelig i smoltproduksjon

De skriver videre i Q4-rapporten at konsernet har de senere årene investert betydelig i anlegg for produksjon av smolt, for nettopp å sikre konsernets globale konkurransekraft i et langsiktig perspektiv.

De skriver det ennå gjenstår noe arbeid og/eller det vil fortsatt gå noe tid før en ser den fulle effekten av investeringene.

- Det er gjort en rekke tiltak innen flere områder, vi nevner eksempelvis genetisk seleksjon, endring i produksjonsprosesser, temperaturstyring og filterkapasiteter. All den tid dette handler om biologisk produksjon og arbeidet består av en rekke små og større tiltak vil effektene komme gradvis. Vi har tro på at effektene vil materialisere seg og synliggjøres gjennom økt tilveksthastighet, mer robust fisk og bedret overlevelse gjennom 2024, skriver de.