Kristian Steinestø, daglig leder i Litus kan fortelle at anlegget til Telavåg Settefisk vil være første postsmoltanlegg i verden med sand som media i biofilter, kontra plast som er standard.
Kristian Steinestø, daglig leder i Litus kan fortelle at anlegget til Telavåg Settefisk vil være første postsmoltanlegg i verden med sand som media i biofilter, kontra plast som er standard.

Skal avsalte sjøvann og bruke sand som biofilter

Kristian Steinstø, daglig leder i Telavåg Settefisk og styreleder i Litus Akva, mener lite har skjedd på RAS-design siden 2006. Nå skal settefiskselskapet han leder i gang med et helt nytt postsmoltanlegg i Selstøvågen, rett sør for Telavåg.

Publisert Sist oppdatert

Kristian Steinestø har en innholdsrik karriere innenfor landbasert oppdrett. Men han har også jobbet syv år i oljenæringen som industrirørlegger og feltingeniør.

Siden 2010 har han vært med å produsere smolt, som ansatt hos Vik Settefisk, der var de første som leverte postsmolt på 400 gram allerede i 2011. Her jobbet han frem til 2017. Etter dette jobbet Steinestø i fire år som kundesansvarlig akvakultur i Sterner, frem til 2022.

Noe av det Steinestø trekker frem som utfordringene med landbasert produksjon er å oppnå «egnet vannkvalitet» for produksjon av fisk. Her ser man skisse over det planlagte anlegget deres i Øygarden.
Noe av det Steinestø trekker frem som utfordringene med landbasert produksjon er å oppnå «egnet vannkvalitet» for produksjon av fisk. Her ser man skisse over det planlagte anlegget deres i Øygarden.

- På Vik Settefisk var jeg med på bygging av ny RAS-avdelingen i 2012. Jeg var også del av prosjektet på Vik med bygging av de første kommersielle RAS-modulene i Norge, med støtte fra Innovasjon Norge, forteller han.

Sammen med Bjarte Landro og Ingrid Landro er han grunder i Telavåg Settefisk AS og Litus Akva AS, der de i sistnevnte selskap også har med seg Anders Jan Rød på laget.

Litus Akva har levert flere RAS-anlegg på sjøvann for leppefisk, til bl.a Vest Aqua Base og Lerøy Sjøtroll avd. Aga. De har også levert komplett reuse (reuse=delvis gjenbruk med CO2-lufting), kar med alle støttesystem på Lialaks på Hardbakke i Gule kommune, som skal være ferdig første oktober i år. Utenom dette har selskapet hatt flere forprosjekt for nye settefiskavdelinger, modernisering av anlegg og lignende.

Først ute med sand som media

Telavåg Settefisk skal nå i gang med å bygge et settefiskanlegg i Selstøvågen, rett sør for Telavåg i Øygarden kommune, en lokalitet der det tidligere har vært settefiskanlegg. Steinestø forteller at anlegget baseres på produksjon av brakkvann via RO-anlegg (RO= revers osmose).

- Byggetrinn 1 består av to RAS-moduler satt sammen i et bygg. Hver for seg har de en karkapasitet på 1000 kbm og kan fôre 1000 kg pr. døgn. Anlegget er støttet av innovasjon Norge i tre deler.

Steinestø kan også fortelle at anlegget vil være første postsmoltanlegg i verden med sand som media i biofilter, kontra plast som er standard.

Les hele saken her i siste utgave av LandbasedAQ.