I masteroppgaven har Marie Skullerud og Vera Sofie Winther Martinussen blant annet laget oversikt over planlagte og eksiterende landbasert matfiskproduksjon av laks som er i verden per i dag.

Se stor oversikt over landbaserte anlegg

Fersk masteroppgave: Går både i dybden og bredden på det å produsere matfisk av laks på land.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er eldre enn to år.

De to masterstudentene Marie Skullerud og Vera Sofie Winther Martinussen har skrevet master-oppgave om landbasert oppdrett. De har tatt for seg både produksjonsformen og selskapenes planer i Norge og ellers i verden. LandbasedAQ har fått tillatelse til å presentere resultater fra oppgaven.

Masteroppgaven til de to NMBNU-studentene gir både en innføring i hvordan landbasert lakseoppdrett fungerer, og belyser hvor langt i utviklingen denne næringen er kommet i 2022.

Oppgaven viser også hvordan man kan benytte kunnskap som finnes om den sjøbaserte oppdrettsindustrien, og overføre kunnskapen til landbaserte anlegg.

Gjennom teoretiske forklaringer og oppdatert informasjon er håpet til de to at oppgaven skal være et informativt bidrag til alle involverte parter innen landbasert lakseoppdrett.

I forbindelse med oppgaven har de også laget en oversikt over de ulike anleggene for landbasert lakseoppdrett som befinner seg i prosjektfasen, blir bygget og anlegg som allerede er i drift. Informasjonen er oppdatert per våren 2022.

- Dataene oppgaven bygger på er hentet fra forskningsartikler, fagbøker og aktuelle bedrifter sine nettsider og årsrapporter, samt nettsteder for nyheter omhandlende bedriftene og øvrige relevante nettsider, skriver de to.

En av aktørene, Pure Salmon ønsker å bygge RAS-anlegg bl.a. i Japan (illustrasjon).

Verden trenger mer mat

Skullerud og Martinussen forteller at deres utgangspunkt for oppgaven var at verden trenger mer mat, men produserer per i dag ikke nok.

- Norge eksporterte 1,4 millioner tonn fra havbruk i 2021. Regjeringen legger til rette for teknologiutvikling som kan ekspandere produksjonen gjennom å utnytte potensialet til marine råstoffer. Dette har ført til at flere bedrifter planlegger å drive med slik produksjon. De senere årene har landbasert lakseoppdrett for matfisk fått økende interesse, skriver de i oppgaven.

Les hele saken her i siste utgave av LandbasedAQ nr 2, og se stor oversikt over norske og utenlandske landbaserte anlegg som både er i drift og under planlegging.