Årsregnskap

Salgsdirektør Frank Edvard Vike, Markedsdirektør, Per Helge Devold og CEO Petter Leon Fauske kunne glede seg over et godt år for MMC First Process.
Salgsdirektør Frank Edvard Vike, Markedsdirektør, Per Helge Devold og CEO Petter Leon Fauske kunne glede seg over et godt år for MMC First Process.

MMC First Process øker inntektene med 90 prosent

MMC First Process passerte en milliard kroner i omsetning i 2021.

Publisert

MMC First Process AS ble etablert som selskap i oktober 1997. Selskapet er en komplett aktør innen fiskehåndtering, og leverer utstyrspakker til brønnbåter, landbasert oppdrettsanlegg, fiskebåter, landbaserte pelagiske fabrikker, utstyr til akvakultur, og en betydelig andel til service og ettermarked innen alle disse segmentene.

Nøkkeltall:

Tall i mill. kr 2021 2020
Omsetning1 015535
Driftsresultat9732
Driftsmargin %106
Resultat før skatt8516
EK %2327

Kilde: Brønnøysundregistrene

Virksomhetens hovedkontor er lokalisert i Fosnavåg i Herøy kommune på Sunnmøre, og selskapet har i tillegg avdelingskontor på Digerneset i Ålesund og i Haugesund.

God økonomisk vekst har også ført til en oppbemanning på hele 26% noe som har resultert i utvidelse av kontorbygget i Fosnavåg. Ved utgangen av juli 2022 har selskapet 211 ansatte

Milliardomsetning

Omsetningen for 2021 kom på imponerende 1 milliard kroner, mot 535 millioner kroner i 2020. Det gir en økning på 90 prosent.

Driftsresultatet for 2021 kom på 97 millioner kroner, mot 32 millioner i 2020.

- Selskapet er i en tilfredsstillende økonomisk og finansiell stilling, skriver styret i sin årsberetning.

Godt rustet

Teknologien for fangst og produksjon av vannlevende ressurser er gjenstand for kontinuerlig endring på grunn av innovasjonsprosesser og teknologioverføring mellom regioner og fiskeri:

- Dette gir igjen mulighet for vekst innen markedene og segmentene for selskapets produkter, skriver styret.

- Selskapets aktiviteter blir løpende justert etter oppdragsmengden i markedet. Det økonomiske fundamentet er solid, og selskapet er godt rustet til å møte markedet i 2022. Produktporteføljen er konkurransedyktig, hvor selskapet i stor grad har egne produkter som inngår i totale løsninger. For utstyr og tjenester til fiskeri og oppdrett er det høy aktivitet på forespørselssiden. Med basis i dagens ordremengde og aktivitet, er utsiktene for 2022 og fremover gode.