Utsetter høringsfristen for regelendringer for oppdrett på land

I mai sendte Nærings- og fiskeridepartementet ut et forslag om endringer i regelverket for oppdrett på land. Nå utvides høringsfristen.

Publisert Sist oppdatert

Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått at det tas inn nye vilkår til et anleggs plassering, samt funksjonskrav som begge må være oppfylt for at tillatelse til akvakultur på land kan tildeles. I kombinasjon vil disse vilkårene etter departementets syn i betydelig grad redusere muligheten for påvirkning fra anlegg som gis tillatelse til akvakultur på land.

Nærings- og fiskeridepartementet ga Veterinærinstituttet i oppdrag å utforme forslag til funksjonskrav. Departementet har tidligere varslet at funksjonskravene skulle sendes på høring før sommeren, men ser et behov for at slike funksjonskrav utredes ytterligere, før de kan sendes på høring.

Høringen for regelendringer for oppdrett på land hadde opprinnelig frist 30. august. Departementet har besluttet å utvide fristen så det vil være tilstrekkelig tid til å gi tilbakemeldinger.

Nærings- og fiskeridepartementet vil komme tilbake med innholdet i forslag til funksjonskrav og en ny høringsfrist på et senere tidspunkt.