Fleinvær er et område Naturvernforundet viser til som et eksempel på at landbasert oppdrett har ødelagt kystnatur.
Fleinvær er et område Naturvernforundet viser til som et eksempel på at landbasert oppdrett har ødelagt kystnatur.

- Å gi oppdrettsnæringen gratis landkonsesjoner bærer helt galt av sted

Det mener Naturvernforbundet som nå håper departementet bruker tenkepausen til å vurdere forbundets innspill.

Publisert Sist oppdatert

Nærings- og fiskeridepartementet har innført en pause i muligheten til å søke om tillatelser til akvakultur på land.

Naturvernforbundet forteller i en pressemelding at de i februar 2022 kom med en bekymringsmelding om misbruk av ordningen for landbaserte tillatelser.

Truls Gulowsen er leder av Naturvernforbundet.
Truls Gulowsen er leder av Naturvernforbundet.

- Flere steder har det blitt gjort monstrøse strandsoneinngrep for å plassere lakseoppdrett på land. Å gi oppdrettsnæringen gratis landkonsesjoner bærer helt galt av sted, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet skriver de altså i februar ba regjeringen om å evaluere hele ordningen fra naturperspektiv.

- Kommunene ser ut til å gi frie tøyler for inngrepene. Her får vi et enormt press for store naturinngrep i kystsonen om ikke staten nå tar en tenkepause, sier Gulowsen.

Den tenkepausen er nå altså iverksatt.

Naturvernforbundet lister en rekke med det de mener er svakheter med ordningen slik den har vært til nå:

  • Definisjonen av «landbasert» er uklar.
  • Standard miljøkrav og hensyn til allemannsrett og friluftsliv er ikke på plass.
  • Konsesjonene deles ut vederlagsfritt.
  • Konsesjonene på land deles ut løpende, uten samlet vurdering.
  • Prinsippet om teknologinøytral tillatelse oppmuntrer billigste, ikke beste teknologi.

- Naturvernforbundet forutsetter at regjeringen også bruker tenkepausen til å vurdere våre innspill om naturvern, teknologi og konsesjonssystem, skriver de i meldingen.