Kristin Meyer, direktør for leveringssikkerhet.

Hun er ny hos AquaGen

Kristin Meyer (45) startet nå i oktober i ny stilling hos AquaGen, som direktør for leveringssikkerhet. 

Publisert

Kristin Meyer (45) er utdannet innen næringsmiddelteknologi ved Høyskolen i Sør-Trøndelag og innen forsyningsledelse (Supply Chain Management) ved Handelshøyskolen BI og Cranfield University.

Hun har de siste 20 årene jobbet hos TINE SA, senest som avdelingsleder med ansvar for forsyning og bruk av all melk i Norge. Hun har hatt flere lederstillinger innen sitt fagfelt og hennes lange erfaring med forsyningsledelse, forretningsstøtte, effektivisering og prognosearbeid vil ifølge selskapet bli meget nyttig for dem

 - Når vi nå, gjennom vår ansettelse av direktør for leveringssikkerhet, utvider ledelsen med spesialkompetanse innen forsyningsledelse, er vi godt rigget for en enda mer helhetlig tilnærming til vårt planleggingsarbeid rundt behov og forsyning av våre produkter, sier Knut Røflo, administrerende direktør i AquaGen.