Morten Lund (40) er nyansatt hos Pure Salmon Kaldnes, og mener produksjon av smolt med RAS-teknologi er nøkkel for å møte fremtidens økte behov for laks.

Pure Salmon Kaldnes styrker fiskehelseteamet

Morten Lund (40) er siste tilskudd i Pure Salmon Kaldnes sitt fiskehelseteam, der han skal jobbe nærmere med RAS-teknologi og fiskehelse.

Publisert Sist oppdatert

Et velfungerende settefiskanlegg med RAS teknologi krever at mange disipliner blir koordinerte fra tidlig prosjektering og frem til fisk tas inn i anlegget. Dette fokuset har Pure Salmon Kaldnes hatt der de bygger kompetanse innenfor prosess, elektro og automasjon, mekanisk, prosjektledelse og biologi.

Avdelingsleder for fiskevelferd, Frode Finne-Fridell forteller til LandbasedAQ at han merker stor interesse for deres arbeid både hos næring, akademia, forvaltning og interesseorganisasjoner.

- Vi jobber nå både med nye prosjekt i Norge, serviceprosjekt i Norge samt prosjektering av store matfiskanlegg utenlands. Norge er i førersetet rundt biosikkerhet, og implementering internasjonalt øker behovet for optimalt design og ikke minst drift. Opplæring av ansatte har stort fokus i Pure Salmon Kaldnes, påpeker han.

Interessert i forebyggende fiskehelse

Fiskevelferdsavdelingen til Pure Salmon Kaldnes har nylig ansatt Morten Lund. Han er veterinær og kommer fra jobben som Head of Fish Health i PatoGen AS hvor han har hatt ansvaret for fiskehelse og produktutvikling med fokus på forebyggende fiskehelsearbeid.

Lund forteller til LandbasedAQ at arbeidet i PatoGen har gitt han en bred forståelse av ulike problemstillinger innen fiskehelse og -velferd i produksjonen av laks i Norge og Skottland.

- Arbeidet med produktutvikling og forskningsprosjekter har vært spesielt interessant og utfordrende i arbeidet hos PatoGen, forteller han.

Forskningsarbeid vil Lund også delta på i Pure Salmon Kaldnes.

Fokus på smolthelsen

Lund forteller at han gjennom erfaringen fra arbeidet i PatoGen ble mer og mer klar over betydningen av helsen til smolten for prestasjonen i sjø. Videre mener han produksjon av smolt med RAS-teknologi og tverrfagligheten i prosjekteringen og driften av anleggene er nøkkel for å møte fremtidens økte behov for laks.

40-åringen har interesse for teknologi og prosess, og gleder seg til å forstå hvordan teknologien i et moderne RAS-anlegg best kan tilpasses den biologiske produksjonen.

- Det er med denne fremgangsmåten at vi kan oppnå en stabil produksjon av frisk og robust smolt før utsett i sjø. Det var dette som motiverte meg til å søke jobb hos Pure Salmon Kaldnes som har utviklet et fremoverlent fiskehelsemiljø, forteller han avslutningsvis.