Nekton Settefisk har startet opparbeidelse av næringsarealet på Aunvågen, der de også har søkt om utvidet produksjon.

Nekton Settefisk fortsatte den gode utviklingen

Fokus på vannkvalitet og biologi har gitt gode resultater for settefiskselskapet.

Publisert Sist oppdatert

Nekton Settefisk driver settefiskproduksjon av laks på Smøla og i Aure kommune i Møre og Romsdal.

I 2023 omsatte selskapet for 108 millioner kroner, opp fra 99 millioner året før. Årsresultatet til Nekton Settefisk er også forbedret fra 7,9 millioner i 2022 til 8,6 millioner i 2023.

Lykkes med strategi

I 2021 slet Nekton Settefisk med biologien. Da tok selskapet grep og foretok en full rensing av biofiltrene i begge anleggene for å bedre vannkvaliteten. Dette gjorde at biologien forbedret seg i 2022, noe som vedvarte i 2023.

Nekton Settefisk AS

Tall i millioner kroner 2023 2022
Omsetning10899
Driftsresultat1310,8
Driftsmargin12%11%
Res. f. skatt10,79,6
Årsresultat8,67,9
EK-andel %49%59%

– Biologisk har 2023 vært et bra år. Lav dødelighet i settefiskfasen og etter utsett i merd i sjø. Kontinuerlig arbeid med fokus på vannkvalitet, biologi, teknologi og kompetanseheving har gitt gode resultater, skriver selskapet i sin årsberetning.

Til LandbasedAQ forteller daglig leder Christian Wikan at de fortsetter den gode trenden med god biologi og økt overskudd.

– Vi la for et par år siden en langsiktig og god strategi for å oppnå akkurat dette, og det er hyggelig at vi lykkes med robust og god smolt som presterer godt.

– Hvordan har biologien vært til nå i år?

– Det ser også veldig bra ut så langt i 2024, med gode biologiske resultater i settefiskfasen og sjøfasen etter utsett. Vi vil ha en liten reduksjon i antall og tonnasje smolt produsert, kontra 2023, understreker han.

Større smolt

Daglig leder i Nekton Settefisk Christian Wikan og biolog og kvalitetsleder, Maria Sørøy med søknaden om utvidelse i settefisktillatelsen. Sistnevnte har gjort hovedjobben med søknaden.

Nekton Settefisk drifter to anlegg, Aunvågen og Sagosen. Selskapet har satset på å produsere større smolt og dermed et mindre antall. De skriver at markedet har vært villig til å betale tilfredsstillende priser for denne smolten.

– Selskapet forventer at det generelt sett vil bli økt fokus på større smolt og at det vil kunne føre til større etterspørsel etter smolt over 200 gram. Utviklingen følges nøye og selskapet vurderer forskjellige strategier for å posisjonere seg i forhold til dette, skriver de.

Nekton Settefisk har inngått langsiktige kontrakter på en stor del av sin produksjon, og de har også søkt om å få øke produksjonen til 1200 tonn på settefiskanlegget i Aunvågen. Anlegget i Aunvågen var et av de første kommersielle settefiskanleggene i Norge med RAS, og ble bygget i 1999. 

Daglig leder Wikan forteller til LandbasedAQ at søknaden om utvidelse ligger til behandling.

– Vi forventer svar i fjerde kvartal fra Statsforvalter og Møre og Romsdal fylkeskommune. Øvrige tillatelser er på plass og vi har begynt opparbeidelse av næringsarealet, forteller han.