Tegning av Neptun Salmos planlagte nybygg.

Godt år for Neptun Salmo – nå skal de investere tungt i nytt RAS-anlegg

Etter flere gode år tar selskapet nå et skritt videre og investerer tungt i økt produksjonskapasitet.

Publisert Sist oppdatert

Det er Namdalsavisa som skriver dette.

Neptun Salmo har i dag to tillatelser på hhv 5 mill stk. på Røyklibotn og 2 mill stk i Survika, begge i Namsos kommune.

Selskapet produserer imidlertid ikke mer enn ca . 200 tonn/ 1,8 mill stk fra anlegget ved Røyklibotn og 1,4 millioner smolt i Survika på Otterøya.

Nøkkeltall for Neptun Salmo

Tall i millioner kroner 2022 2021
Omsetning6065
Driftsresultat69
Driftsmargin10 %14 %
Res.f.skatt69
EK-andel %59 %52 %

Nå ønsker de altså å doble produksjonen gjennom å bygge 3000 kvadratmeter nye produksjonsfasiliteter ved Røyklibotn. I tillegg skal det bygges en administrasjonsfløy.

Det nye anlegget bygges som et RAS-anlegg og selskapet budsjetterer med en byggekostnad på rundt 140 millioner kroner. Det er BS Entreprenør som står for hovedentreprisen. Bygget skal være ferdig i april 2024.

– Vi har rusta oss gjennom flere år for å komme i posisjon til å ta denne investeringen nå, sier daglig leder Anders Bjørkli til Namdalsavisa.

Han legger til at de også tenker seg et byggetrinn nummer to, med planlagt total produksjon i selskapet på åtte til ni millioner smolt.

Settefiskanlegget i Røyklibotn
Settefiskanlegget i Survika