Årsregnskap

Fra settefiskanlegget i Mørsvika
Fra settefiskanlegget i Mørsvika

Skal satse milliarder bl.a. på settefisk

Nordlaks forteller de skal satser videre med investeringer på 7 milliarder til bl.a. semilukket produksjon i Hydra-prosjektet, at har store ambisjoner om utbygging av settefiskanlegg og fabrikken på Børøya.

Publisert

Nordlaks Smolt er lokalisert med virksomhet på Innhavet i Hamarøy kommune og i Mørsvikbotn i Sørfold kommune, samt i Nusfjord i Flakstad Kommune.

I 2021 produserte de nærmere 3000 tonn settefisk på land.

Nøkkeltall Nordlaks Smolt

Tall i millioner kroner 2021 2020
Omsetning315327
Driftsresultat7297
Driftsmargin23 %30 %
Res.f.skatt6384
EK-andel %46 %39 %

Smoltselskapet, som selger sin settefisk til morselskapet Nordlaks, fikk imidlertid en omsetningsnedgang på knappe fire prosent, mens driftsresultatet gikk ned med 26 % fra 2010 til 2021.

Nordlaks forteller i en sak på sine hjemmesider at de siden 2018 har investert 3,6 milliarder kroner i hovedsakelig ny teknologi, noe som er 1,25 ganger mer enn det samlede årsresultatet i perioden.

– De fleste er kjent med havfarm-prosjektet og de nye brønnbåtene våre. Det er kanskje ikke like godt kjent at vi satser videre med store investeringer i semilukket produksjon i Hydra-prosjektet, at vi har store ambisjoner om utbygging av settefiskanlegg og fabrikken her på Børøya, sier konsernsjef i Nordlaks, Eirik Welde.

Selskapet sier de ser investeringsmuligheter på opptil 7 milliarder kroner frem mot 2028.