Barstadvika mellom Måløy og Raudeberg: Bygget til venstre blir lokalene til Ontec Academy sammen med tankene i hallen etter gangbroen. Til høyre er videre utbygging av fase 1 av det landbaserte anlegget.Foto: Illustrasjon OFS Måløy
Barstadvika mellom Måløy og Raudeberg: Bygget til venstre blir lokalene til Ontec Academy sammen med tankene i hallen etter gangbroen. Til høyre er videre utbygging av fase 1 av det landbaserte anlegget.Foto: Illustrasjon OFS Måløy

Har satt ut fisk i anlegget for første gang

OFS Måløy AS har satt fisk inn i sitt pilotanlegg i Barstadvika ved Raudeberg i Kinn kommune.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Fjordenes Tidende markerte gründerne, ansatte og leverandører onsdag at den første leveransen med lakseyngel er på plass i tanken i anlegget.

De skriver at vannet pumpes opp fra rør som ligger på 60 meters dyp i Ulvesundet like utenfor anlegget. Det blir filtrert i vannbehandlingsanlegget før det slippes inn til sirkulasjon i oppdrettstanken som er ti meter i diameter.

Selskapet har i tillegg til det bygget som nå huser tanken som er satt i drift, satt opp et enda mye større bygg der to nye og langt større tanker skal på plass.

- For å realisere dette byggetrinnet og en videre fullskala utbygging i Barstadvika skal OFS Måløy oppkapitaliseres. Målsettingen er å få drift i de store tankene allerede til sommeren, skriver Fjordenes Tidende.

I tillegg til eksiterende finansiering gjennom bl.a. Innovasjon Norge og Sparebanken Vest jobbes det med å få flere investorer inn i selskapet, i tillegg til de 40 de har i dag.