Kjetil Rørtveit leder det som er et av de få, store settefiskanleggene i Norge som satser på ørret. Her i det nye RAS-anlegget.
Kjetil Rørtveit leder det som er et av de få, store settefiskanleggene i Norge som satser på ørret. Her i det nye RAS-anlegget.

Nærmer seg 1000 tonn settefisk

Osland Settefisk AS åpnet sitt nyeste resirkuleringsanlegg i 2020. Nå går de over til ren ørretproduksjon.

Publisert

Selskapet er et av de få i landet med egen ørretstamme, noe de har hatt siden gründer Erling Osland startet selskapet tilbake i 1963.

- Hvorfor ørret?

- Vi har lang erfaring med produksjon av ørret, og ikke minst har vi egen stamfisk. I tillegg er det økende etterspørsel i markedet, og vi opplever ørreten som en lettere fisk å ha med å gjøre med færre fiskehelseutfordringer enn for laks, sier daglig leder ved Osland Settefisk, Kjetil Rørtveit til LandbasedAQ.

Strøm og vann

Klekkeriet er lite arealkrevende. Reolene kan heises opp og ned og gjør røktingen til en arbeidsvennlig oppgave. Kjetil Rørtveit demonstrerer hvordan det fungerer.
Klekkeriet er lite arealkrevende. Reolene kan heises opp og ned og gjør røktingen til en arbeidsvennlig oppgave. Kjetil Rørtveit demonstrerer hvordan det fungerer.

To viktige forutsetninger gjør at Osland Settefisk på Sørebø i Høyanger kommune har optimale forhold. Rikelig med ferskvann fra de høye fjellene som omkranser Østerbøvatnet der settefiskanlegget er lokalisert på den sørlige bredden. I tillegg bygget SFE og Eviny en ny kraftstasjon bare noen hundre meter fra anlegget.

- Den nye kraftstasjonen gjorde det mulig for oss å utvide anlegget med den nye resirkuleringsavdelingen. Seks tanker, hver med volum på 1000 kubikkmeter, gir en kraftig økning i kapasiteten vår, forteller Rørtveit. Han legger til at det nå svømmer fisk rundt i denne delen av anlegget som har en snittvekt på 350 gram, og at den skal være klar for utsett i juli, da med en snittvekt på mellom 500-600 gram.

Det totale vannvolumet i hele anlegget er 10 000 kubikkmeter, der den eldste delen av anleggsmassen er basert på gjennomstrømning, mens den nyeste delen er basert på resirkulering.

Kjetil Rørtveit poengterer stadig hvor utstyret kommer fra, og roser blant andre Pure Salmon Kaldnes som har stått for de vesentligste delene av installasjonene, og Sterner som har vært en viktig leverandør av slambehandlingsanlegget.

Hele verdikjeden

Det er voksne dimensjoner over pumpeanleggene som bringer vann inn i RAS-anlegget. Anlegget rommer totalt 10 000 kubikkmeter vann.
Det er voksne dimensjoner over pumpeanleggene som bringer vann inn i RAS-anlegget. Anlegget rommer totalt 10 000 kubikkmeter vann.

Egen stamfisk gjør som nevnt Osland Settefisk til et unikt selskap i norsk ørretproduksjon. Rogn fra stamfisken klekkes i inkubatoravdelingen som er innredet med kar i et reolsystem som er arealeffektivt og gir på en enkel måte god oversikt og ikke minst gjør det enkelt å operere. Ved hjelp av en heisanordning, kan man alltid røkte i god arbeidshøyde. Når eggene er klekket, overføres de til startfôringsavdelingen der de etter hvert skal utvikle seg til å bli til 5 millioner levedyktige settefisk. Fisken sorteres og flyttes til neste avdeling første gang ved ca 10 gram. Når fisken er 60-70 gram vaksineres og sorteres den inn i de nyeste RAS-avdelingene.

- Kalibrering av temperaturene i de ulike fasene er viktig. Ved klekking er temperaturen 8 grader, i startfôringsfasen økes temperaturen til 14 grader og i de nye fasilitetene er temperaturen 8-12 grader, forklarer Rørtveit. Ferskvannskilden til anlegget er etter hans mening tilnærmet perfekt: Sommertemperatur på 12 grader og vintertemperatur på 4 grader. I tillegg til perfekt ph-verdi.

Rørtveit forteller at de har blitt mer og mer tilbakeholdne med å blande inn saltvann i produksjonen på grunn av faren for “gassbomber”, bakterieoppblomstring og virus som i flere tilfeller i andre anlegg har ført til akutt fiskedød.

Det aller meste av den ferdige settefisken går til matfiskanlegg i Osland gruppen, mens en mindre andel selges til eksterne aktører.

Les hele saken her i siste utgave av LandbasedAQ (nummer to).