I årets første to måneder er det omsatt vel tre ganger så mange ILA-vaksiner som i samme periode i fjor.

Februar ble en måned med stor omsetning av vaksiner

Pharmaq er ute med sin vaksinestatistikk for februar.

Publisert Sist oppdatert

Den viser at det ble omsatt 32,3 millioner doser av basisvaksiner til laks i februar 2024 sammenlignet med 15,7 millioner doser i februar 202 3. 

Da all laks vaksineres med en basisvaksine gir dette et estimat for antall fisk som vaksineres.

ILA

Det ble registrert kjøp av 18,0 millioner doser ILA vaksine i februar 2024. 

I februar 2023 ble det ikke registrert salg av ILA vaksine. 

Totalt hittil i 2024 er det omsatt 26,1 millioner doser av ILA vaksine sammenlignet med 7,8 millioner doser per februar 2023.

PD

I februar 2024 ble det omsatt 7,9 millioner doser med PD vaksiner, sammenlignet med 9,2 millioner doser i februar 2023. 

Totalt hittil i 2024 er det omsatt 22,5 millioner doser av PD vaksiner sammenlignet med 22,1 millioner doser per februar 2023.

Ørret

Omsetningen av vaksine til ørret ble 270 000 vaksinedoser denne måneden sammenlignet med 600 000 doser i februar 2023.

Last ned hele vaksinestatistikken fra Pharmaq her