Så mange vaksiner ble solgt i april

Pharmaq er ute med sin vaksinestatistikk for forrige måned.

Publisert Sist oppdatert

Det ble omsatt 34,0 millioner doser av basisvaksiner til laks i april 2024 sammenlignet med 22,7 millioner doser i april 2023.

Da all laks vaksineres med en basisvaksine gir dette et estimat for antall fisk som vaksineres.

ILA-vaksiner

Det ble registrert kjøp av 14,8 millioner doser ILA vaksine i april 2024, sammenlignet med 6,0 millioner doser i april 2023.

Totalt hittil i 2024 er det omsatt 48,1 millioner doser av ILA vaksine sammenlignet med 18,9 millioner doser per april 2023.

PD-vaksiner

I april 2024 ble det omsatt 20,6 millioner doser med PD vaksiner, sammenlignet med 6,6 millioner doser i april 2023. 

Totalt hittil i 2024 er det omsatt 52,5 millioner doser av PD vaksiner sammenlignet med 42,4 millioner doser per april 2023.

Ørret-vaksiner

Omsetningen av vaksine til ørret ble 1,7 millioner vaksinedoser i april 2024. Det ble kun registrert 0,3 millioner doser av vaksine til ørret i april 2023.

Les hele vaksinestatistikken med figurer her