Økning i vaksinering mot ILA og PD

Vaksineomsetningen i oktober 2022 endte med økning for laks og reduksjon for ørret.

Publisert

Vaksineomsetningen til laks ble 52,3 millioner doser i oktober sammenlignet med 42,5 millioner doser i oktober 2021.

Det ble registrert en omsetning av 2,0 millioner vaksinedoser til ørret i oktober sammenlignet med 5,4 millioner doser i oktober 2021.

ILA

Det ble registrert kjøp av 11,7 millioner doser ILA vaksine sammenlignet med 3,2 millioner doser ILA vaksine i oktober 2021.

Totalt hittil i år er det omsatt 74,3 millioner doser ILA-vaksine, sammenlignet med 52,9 millioner doser i samme periode i 2021.

PD

Denne måneden ble det omsatt 22,5 millioner doser med PD-vaksiner, sammenlignet med 16,7 millioner doser i oktober 2021.

Totalt hittil i år er det solgt 164,7 millioner doser av PD-vaksiner sammenlignet med 143,0 millioner doser i samme periode i 2021.

Se hele vaksinestatistikken her