Så mange vaksiner ble det solgt i mai

Pharmaq er ute med sin månedlige vaksinestatistikk.

Det ble omsatt 58,8 millioner doser av basisvaksiner til laks i mai 2024 sammenlignet med 45,6 millioner doser i mai 2023. 

Da all laks vaksineres med en basisvaksine gir dette et estimat for antall fisk som vaksineres.

ILA-vaksiner

Det ble registrert kjøp av 23,9 millioner doser ILA vaksine i mai 2024, sammenlignet med 14,8 millioner doser i mai 2023. 

Totalt hittil i 2024 er det omsatt 72,0 millioner doser av ILA vaksine sammenlignet med 33,7 millioner doser per mai 2023.

PD-vaksiner

I mai 2024 ble det omsatt 23,4 millioner doser med PD-vaksiner, sammenlignet med 14,9 millioner doser i mai 2023. 

Totalt hittil i 2024 er det omsatt 75,9 millioner doser av PD vaksiner sammenlignet med 57,2 millioner doser per mai 2023.

Ørret-vaksiner

Omsetningen av vaksine til ørret ble 2,0 millioner vaksinedoser i mai 2024. 

I mai 2023 ble det omsatt 1,5 millioner vaksinedoser til ørret.

Se hele vaksinestatistikken her