Det pågår full byggeaktivitet på Gloppen hvor Sande Settefisk sin nye RAS-avdeling skal ferdigstilles i løpet av siste kvartal av 2022.
Det pågår full byggeaktivitet på Gloppen hvor Sande Settefisk sin nye RAS-avdeling skal ferdigstilles i løpet av siste kvartal av 2022.

Sande Settefisk sitt nye RAS-anlegg begynner å ta form

Sande Settefisk i Gloppen får nå bygget en ny avdeling for produksjon av postsmolt, hvor Sterner leverer anlegget. Den nye avdelingen utgjør en økning i produksjonen fra en til fem millioner smolt årlig.

Publisert Sist oppdatert

Anlegget vil produsere laks og regnbueørret, og skal levere til Nordfjord Laks og Svanøy Havbruk, som sammen med Hyen Fisk er eiere av Sande Settefisk.

- Jevn fremgang

Ida Kristoffersen, markedsføring- og kommunikasjonsansvarlig i Sterner sier til LandbasedAQ.no at byggingen av RAS- anlegget for Sande Settefisk har gått veldig fint. Til tross for store kontraster værmessig gjennom vinteren og våren har de opprettholdt en jevn fremgang i prosjektet.

- Byggingen nærmer seg ferdig, nå gjenstår bare taktekking før vi går inn med prosessutstyret. Den omforente overleveringsdatoen har siden byggestart vært oktober 2022, noe forsinkelser har det vært grunnet den urolige verdenssituasjonen vi står i nå, men anlegget forventes ferdig i løpet av siste kvartal i år, opplyser hun.

Illustrasjon av hvordan anlegget skal se ut.
Illustrasjon av hvordan anlegget skal se ut.

Bygger tre avdelinger

Anlegget mener Kristoffersen kommer til å bli av de mest innovative, high-end RAS-anleggene i verden.

- Det vil kunne produsere ca. 340 tonn pr. batch, det vil si at fordelt på de fire batchene ligger mulighetene der til å kunne produsere opptil 1360 tonn med fisk pr. år hvis konsesjonene tillater det, sier hun, og legger til:

Fotavtrykket til anlegget er på 3000 m2, hvor også administrasjonsdelen er inkludert. I tillegg er anlegget designet for et CO2 nivå på 10mg/l. Forskjellen i areal for 10mg/l i forhold til 15mg/l som er det vanlige, mener Kristoffersen er enormt.

Anlegget som bygges består av tre avdelinger som hver har en maksfôring på 1500 kg. pr. døgn, totalt 4500 kg.

Sterner bygger nytt RAS-anlegg til Sande Settefisk som skal stå klart i løpet av siste kvartal av 2022.
Sterner bygger nytt RAS-anlegg til Sande Settefisk som skal stå klart i løpet av siste kvartal av 2022.

De tre adskilte hovedavdelingene er:

  • Klekkeri med startforing basert på RAS-teknologi

  • Påvekst 1-avdeling, som er et gjennomstrømningsanlegg

  • Ny påvekst 2-avdeling som også skal ha RAS-teknologi. Med denne utvidelsen vil karkapasiteten på hele anlegget bli på totalt 8000 kubikk.

Total investeringsramme for ferdigstilt klekkeri og påvekstanlegg vil være nærmere 250 millioner kroner.

Sterner skal også levere slambehandling til hele anlegget, med sin MAT teknologi som sørger for at slammet distribueres videre til gjødsel i det norske landbruket.

Les flere saker i siste utgave av LandbasedAQ nummer to her.