Nå kan RASforsk ferdigstilles i Tromsø.

Gir 8 millioner til forskningsanlegg i Tromsø

Havbruksstasjonen i Tromsø kan nå ferdigstille landets mest moderne forskningsanlegg for resirkulering av vann – RASforsk, skriver Troms og Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Dette skjer etter at fylkesrådet har tildelt RASforsk ytterligere 8 millioner kroner til prosjektet.

- En stadig større del av landbasert fiskeoppdrett bruker resirkuleringsteknologi for å utnytte vann- og energiressursene best mulig. Teknologien bak er derimot relativt ny i våre området og jeg anser det som svært viktig å optimalisere den til nordlige forhold. Det er nøyaktig dette som skal gjøres ved det ferdigstilte anlegget, uttaler fylkesråd Marlene B. Bråthen (Sp).

Millionene som er tildelt skal blant annet benyttes til å bygge sluse for å forhindre smittespredning, pedagogisk visningsrom for besøkende, analyselaboratorium med prøvetakingsutstyr, kjemkalielager, klekkeri og driftssentra for overvåking og batabehandling.

- Opprettere i Nord-Norge produserer nær halvparten av all laks og ørret på landsbasis. Så og si at næring er betydelig i landsdelen er en underdrivelse. At vi nå får et topp moderne anlegg hvor både næringen selv, men også lærere, elever og studenter innen feltet kan utvikle sin kompetanse vil ha stor betydning for fremtidens havbruk, påpeker fylkesråd Bråthen.