Proximar Seafood har overført første batch fra startfôring (bildet) til videre påvekst.
Proximar Seafood har overført første batch fra startfôring (bildet) til videre påvekst.

Proximar har overført første fiskegruppe til påvekst

Proximar Seafood melder at det første partiet med laks er overført fra første startfôringsavdeling til påvekstavdeling.

Her skal fisken gå den første tiden etter at de er overført fra startfôring.
Her skal fisken gå den første tiden etter at de er overført fra startfôring.

- Denne avdelingen har allerede vært i gang i flere uker før overføring av fisk som en del av vår test- og klargjøringsprosedyre, skriver selskapet i en nyhetsmelding.

Totalt har Proximar satt inn fire batcher i anlegget siden produksjonsstart i oktober 2022. Det er den første batchen som nå flyttes fra startfôring og videre i anlegget.

- Å overføre vårt første parti med fisk fra startfôring er en annen viktig milepæl for Proximar. Fisken presterer i henhold til våre forventninger, og vi er trygge på anlegget og teamets evner fremover, sier administrerende direktør Joachim Nielsen i meldingen.

De forteller videre at byggingen av anlegget går i henhold til tidsplanen noe som gjør at selskapet kan drive oppdrettsanlegget i henhold til driftsplanen.

Med mer enn 88 prosent av anleggsarbeidene ferdig, opprettholder Proximar målet om et ferdigstilt anlegg i 3Q 2023.

Om Proximar Seafood

Proximar Seafoods anlegg ved Oyama i Japan. Klekkeri og startforing og tidlig påvekstavdeling sees i nedre venstre hjørne.
Proximar Seafoods anlegg ved Oyama i Japan. Klekkeri og startforing og tidlig påvekstavdeling sees i nedre venstre hjørne.

Proximar Seafood er et norsk landbasert lakseoppdrettsselskap med sitt første produksjonsanlegg og produksjon ved foten av Mount Fuji i Japan. Selskapet satte inn sitt første parti i oktober 2022. Gjennom landbasert fiskeoppdrett, ved bruk av grunnvann fra området nær Fuji-fjellet, vil selskapet produsere fersk atlantisk laks, som sende på markedet samme dag som den slaktes.