Laks fra Salmon Evolutions anlegg på Indre Harøy.

"Break-even" i Norge, utfordrende i Sør-Korea

Mens produksjonen i Norge går godt og økonomien forbedres for Salmon Evolution, er det utfordringer knyttet til prosjektet i Sør-Korea. 

Publisert Sist oppdatert

  Selskapet melder følgene høydepunkt i Q4 og så langt i Q1:

 • EBITDA "break-even" i oppdrettssegmentet for første gang. 
 • Slaktevolum på 1 104 tonn (HOG) i fjerde kvartal, med en gjennomsnittsvekt på ~3,5 kg (HOG) og superiorandel på 90 %. 
 • Fortsatt sterk biologisk ytelse, med god appetitt og lav dødelighet.
 • Stående biomasse på over 2 200 tonn levende vekt per 31. desember 2023. 
 • All-time høy biomasseproduksjon i fjerde kvartal med 1 439 tonn netto biomassevekst.
 • Q1 QTD-volum på 457 tonn (HOG) etter å ha slaktet 2 av fire 4 batcher. 
 • Gjennomsnittsvekt på ~3,9 kg (HOG) og superiorandel over 95 %. 
 • På vei mot produksjonskostnader på linje med den konvensjonelle næringen.
 • Tilgjengelig likviditet på NOK 645 millioner per 31. desember 2023, inkludert forpliktede tilgjengelige uutnyttede kredittrammer.

- Q4 2023 markerte en betydelig milepæl for Salmon Evolution, med et slaktevolum på over 1 100 tonn HOG med gode resultater og oppnåelse av EBITDA "break-even" i oppdrettssegmentet for første gang. Når vi ser inn i 2024, forblir vi optimistiske, og vi er veldig fornøyde med våre slakteresultater så langt i år, som viser økende slaktevekter, eksepsjonelt høy superiorandel og sterke prisrealiseringer, sier administrerende direktør i Salmon Evolution, Trond Håkon Schaug-Pettersen, i en børsmelding.

Bygget opp biomasse

I løpet av 2023, som var det første hele driftsåret, satt selskapet ut seks batcher med smolt, hadde en netto biomassevekst på 3 751 tonn og slaktet 1 874 tonn (HOG).

I 2023 har Salmon Evolution jevnt bygget opp biomassen på Indre Harøy. Ved inngangen til 2023 hadde selskapet tre batcher med omtrent 0,7 millioner individer, tilsvarende 637 tonn biomasse. 

Ved utgangen av 2023 hadde Salmon Evolution omtrent 1,4 millioner individer på Indre Harøy. 

I løpet av 2023 slaktet selskapet 1 874 tonn (HOG). 

- I fjerde kvartal hadde selskapet enda en periode med god biologisk ytelse, og avsluttet kvartalet med over 2 200 tonn stående biomasse og all-time high biomassevekst på 1 439 tonn, skriver de i kvartalsrapporten. 

- Biomasseveksten i fjerde kvartal ble påvirket av høy slakteaktivitet, konsentrert i november, noe som midlertidig reduserte biomasseproduksjonen. I tillegg ble fjerde kvartal brukt til å effektivisere de to produksjonslinjene på Indre Harøy, noe som førte til et høyere enn normalt antall fiskeoverføringer og sultedager, heter det videre. 

Den høye aktiviteten på Indre Harøy hadde begrenset innvirkning på andre nøkkelparametere. Dødeligheten endte på 1,2 % i kvartalet, noe som er innenfor målet om 3–5 % dødelighet på årsbasis. 

Selskapet satte ut batch 9 i oktober, mens batch 10 ble delvis satt ut i desember, og resten av volumet ble satt ut tidlig i januar. 

Settefisk

Driften ved settefiskanlegget Salmon Evolution Dale ble påvirket av utfordrende værforhold i Vest-Norge i desember, noe som førte til noe lavere enn normalt utsettingsvolum for batch 10. 

- Dette forventes imidlertid ikke å ha noen materiell innvirkning på 2024 biomasseproduksjon eller slaktevolum, mener de. 

Nord-Amerika

Utvidelsen til Nord-Amerika er en integrert del av Salmon Evolution sin strategi mot en produksjonskapasitet på 100 000 tonn HOG. 

Salmon Evolution melder de for øyeblikket er i forhandlinger om et svært potensielt område i Nord-Amerika. 

- De innledende prosessene for verifisering av området, inkludert analyse av mulige utfordringer innen både vann-, biologiske-, tekniske- og regulatoriske aspekter, peker på at dette er et ideelt område for et hybrid gjennomstrømmingssystem, skriver de. 

Det forventes at verifiseringsprosessen for området og relevante regulatoriske godkjenningsprosesser vil ta omtrent to til tre år, noe som tillater konstruksjonsstart i løpet av 2026, hvorpå planen er å bygge en fullskala-anlegg basert på erfaringene fra Norge. 

Konsernet har etablert et dedikert team av både interne og eksterne ressurser og er for øyeblikket i prosess med å utvide dette teamet. 

Utfordrende i Sør-Korea

Konsernet har et fellesforetak, K Smart Farming, med den sørkoreanske sjømatgiganten Dongwon Industries, der planen er å utvikle, konstruere og drive et landbasert lakseoppdrettsanlegg på 16 800 tonn HOG i Sør-Korea, ved å bruke Salmon Evolution sin teknologi og kompetanse. 

Dette er planlagt gjennomført i to faser, der hver fase har som mål å oppnå en årlig kapasitet på 8 400 tonn HOG. 

Prosjektet består av et smoltanlegg i Jeongseon, en vekstlokasjon i Yangyang og visse andre infrastrukturer. 

På lokaliteten for det planlagte smoltanlegget i Jeongseon har det vært produksjon av ferskvannsørret i mange år. 

Den planlagte påvekstlokaliteten i Yangyang ligger på nordøstkysten av Sør-Korea. 

Hovedfokuset de siste kvartalene har vært knyttet til kostnadsoptimalisering. Fullføring av design- og ingeniøraktiviteter for påvekstlokasjonen i Yangyang, samt arbeid med tillatelser, hadde ifølge selskapet god fremgang i fjerde kvartal. 

- Selskapet ser for øyeblikket på de samlede prosjektekonomiene som utfordrende, hovedsakelig på grunn av stedsspesifikke forhold på vekstlokasjonen i Yangyang, spesielt knyttet til løsningen for inntaks- og utslippsvann på grunn av en relativt lang og grunn kystlinje på påvekstlokaliteten. I tillegg, gitt at Korea ikke har noen eksisterende lakseoppdrettsindustri, påvirker visse andre infrastrukturpunkter og reguleringsrammer prosjektkostnadene samt driftskostnadene. 

Prosjektet samarbeider for øyeblikket med relevante myndigheter i Sør-Korea for å sikre statlig økonomisk støtte for å forbedre prosjektekonomien. 

- Klarhet rundt dette forventes i løpet av andre kvartal 2024, konkluderer selskapet.

Les mer om Salmon Evolution