Sashimi fra Salmon Evolution.
Sashimi fra Salmon Evolution.

Slik gikk det for Salmon Evolution i fjerdekvartal

Salmon Evolution ASA avsluttet 2023 med en historisk høy biomasse i anlegget og rekord i slaktevolumer for et kvartal. 

Publisert Sist oppdatert

Ifølge en markedsoppdatering fra selskapet hadde de per 31. desember 2023 en stående biomasse på over 2 200 tonn (LW) og hadde all-time high netto biomasseproduksjon på 1 439 tonn (LW) i kvartalet.

- Selskapet fortsetter å se en sterk biologisk ytelse med god appetitt og lav dødelighet på Indre Harøy, skriver de.

Salmon Evolution slaktet 1 104 tonn (HOG) i fjerde kvartal, med en 90 % superiorandel og tett vektkonsentrasjon. Gjennomsntittsvekten var ca. 3,5 kg. For hele 2023 har de dermed slaktet 1874 tonn (HOG).

For fisken de slaktet i Q4 fikk de en gjennomsnittlig pris på NOK 76/kg (inklusiv transport og nedklassinger), noe som reflekterer at det meste av volumet ble slaktet ut i november.

Batch 3 og 4, som ble påvirket av AGD-hendelsen i Q2, er nå fullstendig slaktet ut. Dette har ifølge selskapet påvirket slaktevektene og superiorandelen noe.

Dødelighet på fisken.
Dødelighet på fisken.

Man forventer også økende slaktevekter fremover.

- Markedsbakgrunnen ved inngangen til 2024 er svært attraktiv med forventede rekordhøye laksepriser. Salmon Evolution er godt posisjonert til å dra nytte av dette på bakgrunn av en betydelig økning i slaktevolumer i de kommende kvartaler, ettersom anlegget på Indra Harøy da vil være fullt utnyttet, sier administrerende direktør i Salmon Evolution, Trond Håkon Schaug-Pettersen i en kommentar.

Slaktevolumene øker fremover

Slaktevolumene i første kvartal 2024 forventes å ligge i området 800-1 000 tonn (HOG), noe som sammen med videre oppbygging av biomasse vil legge grunnlaget for en betydelig økning i slaktevolumer fra Q2 og utover.

Det påpekes også at man går inn i en periode som vanligvis er assosiert med flere nedklassinger for bransjen og at Salmon Evolution forventer å dra nytte av sin høye superiorandel når det kommer til prisoppnåelse fremover.

Omtrent 75 % av batch 5 gjenstår for slakt i Q1 etter at en av gruppene ble skjøvet til Q1 for å optimalisere slaktevekter og prisrealisering.

Biomassevekst og stående biomasse, samt tilbakelagte og planlagte slaktevolumer.
Biomassevekst og stående biomasse, samt tilbakelagte og planlagte slaktevolumer.

Vær krympet innsett

Batch 9 ble satt inn i oktober og batch 10 delvis satt inn i desember, og resten av smolten er planlagt satt tidlig i januar.

- Driften ved smoltanlegget ble påvirket av utfordrende værforhold før transporten av smolt for batch 10, noe som reduserte de opprinnelige innsettingsvolumene noe. Dette forventes ikke å ha noen stor innvirkning på 2024 biomasseproduksjon eller slaktevolumer.