Illustrasjon av anlegget
Illustrasjon av anlegget

EU-bank finansierer lakseoppdrett på land med en halv milliard

Den europeiske investeringsbanken (EIB) har godkjent en risikokapitalinvestering på 530 millioner SEK (ca 503 mill NOK) i selskapet RE:OCEAN, for å støtte byggingen av Sveriges første oppdrettsanlegg på land i Säffle, Värmland.

Publisert Sist oppdatert

RE:OCEAN er det tidligere Premium Swedish Salmon.

Ifølge en pressemelding fra banken er dette er en av de største investeringene noensinne i det de kaller innovativ og bærekraftig matproduksjon i Sverige. Svenskene spiser i snitt 12 kilo laks per år.

Anlegget i Säffle vil etter hvert produsere 10 000 tonn i året, noe som tilsvarer en femtedel av laksen som konsumeres i Sverige. Nesten all laks i Sverige er i dag importert, for det meste fra Norge.

Lånet er garantert av EU-kommisjonens forsknings- og innovasjonsprogram

Om RE:OCEAN

  • RE:OCEAN (tidligere Premium Swedish Salmon) er et svensk selskap som har som misjon å produsere laks på land, ved å bygge et storskala oppdrettsanlegg på land i Säffle i Värmland, Sverige..
  • Produksjonsvolum: 10 000 tonn laks i året ved full produksjon.
  • Teknologi: ZWC, 99,99 prosent av alt vann brukes i et lukket system
  • 100 prosent fossilfri energi for å forsyne anlegget med strøm
  • Full produksjon fra 2026

Ved hjelp av denne økonomiske støtten fra EIB vil RE:OCEAN, et selskap som spesialiserer seg på landbasert lakseoppdrett, kunne bygge Sveriges første kommersielle og storskala lakseoppdrett på land, ved bruk av den nyeste ZWC-teknologien (Zero Water Concept (ZWC) til AKVA group red. anm).

Anlegget skal samle alle produksjonstrinn under ett tak, fra klekking til slakt, prosessering og pakking.

Laksen skal produseres i 88 basseng, hvor vannet gjenbrukes i et lukket kretsløp.

Prosjektet er støttet av Sveriges tre ledende grossistbedrifter, Axfood, Coop og ICA.

Om EIB

Den europeiske investeringsbanken (EIB) er banken til Den europeiske union, eid av de 27 EU-medlemslandene. Det opererer i rundt 160 land og er verdens største multilaterale långiver til klimaprosjekter. Banken gir langsiktig finansiering for økonomisk levedyktige investeringer for å bidra til EUs politiske mål. EIBs Climate Bank Roadmap 2025 fastsetter ambisjonen om å støtte investeringer på 1 billion euro i klimatiltak og miljømessig bærekraft i tiåret til 2030, og tilpasser alle dens nye operasjoner med målene og prinsippene i Parisavtalen.

Første anlegg er under oppføring på et område som dekker 150.000 kvm i Säffle, i Värmland og er planlagt å være i fullskala produksjon i 2024. Foto: Svensk Lax
Første anlegg er under oppføring på et område som dekker 150.000 kvm i Säffle, i Värmland og er planlagt å være i fullskala produksjon i 2024. Foto: Svensk Lax