Nekton Settefisk sitt anlegg på Smøla. Selskapet satser nå på å produsere større smolt.
Nekton Settefisk sitt anlegg på Smøla. Selskapet satser nå på å produsere større smolt.

Biologiske utfordringer for Nekton Settefisk

Settefiskselskapet ser lysere på driften fremover etter et år med biologiske problemer.

Publisert Sist oppdatert

Nekton Settefisk driver settefiskproduksjon av laks på Smøla og i Aure kommune i Møre og Romsdal.

I 2021 omsatte selskapet for 86 millioner kroner, ned fra 89 millioner året før. Årsresultatet til Nekton Settefisk viser et underskudd på 1,1 millioner kroner.

Nekton Settefisk

Tall i millioner kroner20212020
Omsetning8689,7
Driftsresultat-1,24,9
Driftsmargin-1,4%5,5%
Res.f.skatt-1,94,3
EK-andel %51,7%49,5%

Nøkkeltall for 2021 og 2020.

- Biologisk har 2021 vært et utfordrende år. Det har derfor vært nødvendig å foreta en full rensing av biofiltrene i begge anleggene for å bedre vannkvaliteten. Problemene ser nå ut til å være løst og styret ser positivt på driften for 2022, skriver selskapet i sin årsberetning.

Produserer større smolt

Nekton Settefisk drifter to anlegg, Aunvågen og Sagosen. Selskapet har satset på å produsere større smolt og derved et mindre antall. De skriver at markedet har vært villig til å betale tilfredsstillende priser for denne smolten.

- Markedet for smolt har vært stabilt de siste årene. Dette kombinert med fri adgang til å etablere landbasert virksomhet gjør at selskapet forventer at det generelt sett vil bli økt fokus på større smolt og at det vil kunne føre til større etterspørsel etter smolt over 200 gram, skriver de.

Flere investeringer

Selskapets samlede investeringer i 2021 var på 3,9 millioner kroner, og de har også flere forsknings- og utviklingsaktiviteter på gang. Til sammen har de brukt 9,3 millioner i forskning og utvikling i 2021.

Det er totalt ansatt 18 personer i selskapet hvorav 7 er kvinner.