Årsregnskap

Den Stord-baserte bedriften Erko Settefisk produserer om lag fire millioner smolt årlig, der størrelsen varierer fra 300 til 600 gram.
Den Stord-baserte bedriften Erko Settefisk produserer om lag fire millioner smolt årlig, der størrelsen varierer fra 300 til 600 gram.

Nok et magert år for settefiskprodusent på Stord

Erko Settefisk fikk en nedgang i både resultat og omsetning i 2021. Årsresultatet ble imidlertid litt forbedret.

Publisert Sist oppdatert

Erko Settefisk sitt smoltanlegg, ligger plassert på øya Stord i Vestland fylke, og smoltproduksjonen ved anlegget startet opp for fullt i 2015.

Settefiskanlegget har siden den gang vært leverandør av smolt til søsterbedriftene Erko Seafood AS sine oppdrettsanlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane, og har derfor en stabil og god oppdragsmengde med langsiktige kontrakter.

Nedgang i resultat og omsetning

Erko Settefisk:

Tall i millioner kroner 2021 2020
Omsetning73132
Driftsresultat34
Driftsmargin4%3%
Res.f.skatt10
EK-andel %48%41%

Nøkkeltall fra regnskapet for Erko Settefisk for 2021 og 2020:

Tall Kyst.no har hentet inn fra regnskapet til settefiskselskapet Erko Settefisk på Sagvåg i Vestland fylke viser at de hadde en omsetning på 72 millioner kroner i 2021, som er en nedgang fra 131 millioner kroner året før. Driftsresultatet gikk også ned fra 3,5 millioner til 2,5 millioner kroner.

Selskapet har i 2021 et overskudd (resultat) på 430 000 kroner etter skatt mot et overskudd på 312 700 kroner etter skatt i 2020.

Driftsmarginen til Erko Settefisk gikk fra tre prosent til fire prosent. Selskapets egenkapital var pr. 31.12.2021 på 170,9 millioner kroner mot 161,4 millioner kroner i 2020. Egenkapitalandelen er på 47,9 % i 2021 mot 40,9 % i 2020.

Den Stord-baserte bedriften produserer om lag fire millioner smolt årlig, der størrelsen varierer fra 300 til 600 gram. Selskapet har 16 ansatte, hvor ni av dem var menn og resten kvinner.