Laks fra den første produksjonsrunden til Salmon Evolution.

Salmon Evolution med sterke tall for første slakting

Selskapet forteller at første batch ble ferdig slaktet ut i løpet av fjerde kvartal med sterke resultater.

Publisert Sist oppdatert

Totalt slaktevolum for den første batchen var på ca. 340 tonn HOG med en gjennomsnittsvekt på fisken på ca. 3,75 kg HOG (~4,5 kg LW). Det skriver de i en børsmelding.

Slaktingen ble fordelt over vel en måned i tre runder fra tidlig november til begynnelsen av desember, noe som gir en effektiv produksjonssyklus på rundt 7-8 måneder siden utsetting av smolt i anlegget. Siste slakterunde hadde mindre enn 2 % under 3 kg HOG og ~80 % over 4 kg HOG.

Selskapet melder også om en høy superiorandel på hele 96 % for batch #1 som helhet.

Gjennomsnittlig realisert pris for fisken endte på 75 kr/kg og 78 kr/kg for Superior 3+ kg HOG.

Videre forteller de at produksjonsopptrappingen på Indre Harøy fortsetter med en rekordhøy biomasseproduksjon i desember med mer enn 175 tonn til tross for at batch #1 er fullt slaktet tidlig i måneden.

Total dødelighet på den første Gruppen var på 5,8 % og 4,0 % om man ser bort fra de første 30 dagene på anlegget etter utsett. Samtidig forteller selskapet at neste batch allerede presterer «signifikant bedre».

Per 31. desember hadde batch #2 nådd 1,85 kg i gjennomsnitt og består nå av to fiskegrupper etter å ha blitt sortert på størrelse i november, med minimal registrert dødelighet. Batch #2 forblir i rute for slakting i løpet av andre kvartal 2023, heter det.