Illustrasjon av anlegget på Indre Harøy slik det er tenkt fullt utbygd.

Har hentet inn en halv milliard

Salmon Evolution har gjennomført en rettet emisjon som har sikret dem vel en halv milliard kroner.

Selskapet meldte i går, tirsdag ettermiddag, at de ønsket gjennomføre en emisjon, og allerede sent samme kveld melder de at emisjonen er fulltegnet.

Den gir et bruttoproveny på NOK 525 millioner, gjennom tildeling av 68 181 818 nye aksjer i selskapet, hver til en tegningskurs på NOK 7,7. per andel.

Nettoprovenyet fra emisjonen er ment å brukes til å dels finansiere den nåværende estimerte aksjeandelen av fase 2 av anlegget på Indre Harøy og dels til generelle selskapsformål.

Følgende primærinnsidere (PDMR) i selskapet og deres nært tilknyttede selskaper ble tildelt andeler som følger:

  • Ronja Capital II AS, et selskap nært knyttet til Tore A. Tønseth (styreleder), ble tildelt 2.597.403 saksjer;
  • Ocean Industries AS, et selskap nært knyttet til Glen Bradley (styremedlem), ble tildelt 25.974 aksjer;
  • Anne Breiby (styremedlem) ble tildelt 64.935 aksjer;
  • Trollkyrkja AS, et selskap nært knyttet til Trond Vadset Veibust (CFO), ble tildelt 32 468 aksjer;
  • Anno Invest AS, et selskap nært knyttet til Odd Frode Roaldsnes (CCO), ble tildelt 250.000 aksjer.