Skisse som viser akvakulturanlegget i Sauda ferdig utbygget.
Skisse som viser akvakulturanlegget i Sauda ferdig utbygget.

Sauda Aqua venter på svar fra NVE om bruk av grunnvann

Sauda Aqua søkte i begynnelsen av året NVE om konsesjon for uttak av grunnvann til bruk i sitt planlagte postmoltanlegg. Nå er høringsfristen ute og søknaden kan ferdigbehandles hos NVE. Men det skjer neppe i år.

Publisert Sist oppdatert

Søknaden gjelder uttak av til sammen 4 kbm/min med vann fra en grunnvannsforekomst i nedre del av Storelva i Sauda kommune. Vannet skal brukes til postsmoltanlegg.

Sauda Aqua AS har også bedt Rogaland Fylkeskommune om tillatelse til å etablere settefiskanlegg for produksjon av smolt og postsmolt av laks i Sønnåhamn i Sauda kommune nord i Ryfylke i Rogaland fylke.

Anlegget er planlagt som et landbasert anlegg sør for Eramet Sauda.

Bli abonnent hos LandbasedAQ

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med LandbasedAQ.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk