Vikingbase i Rissa er en av Nuas Technology sine godkjente lokaliteter.

Slik vil de bygge settefiskanlegg på Fosen

Fiskeridirektoratet har endelig stadfestet utslippstillatelsen til Vikingbase Smolt etter en lengre runde med påklaging fra Fosen Naturvernforening. Dermed er mye av rammeverket for å bygge et større anlegg for produksjon av settefisk og postsmolt på Fosen i Trøndelag klart. Eneste som mangler er kapital.

Publisert Sist oppdatert

Vikingbase Smolt fikk i 2020 tillatelse til å produsere 5155 tonn smolt på industriområdet Vikingbase på halvøyen Fosen i Trøndelag.

Utslippstillatelsen ble umiddelbart påklaget av Fosen Naturvernforening og dermed ble endelig avgjørelse utsatt til klagebehandlingen var ferdig. I oktober i fjor stadfestet Fiskeridirektoratet til­latelsen fra Trøndelag fylkeskommune etter at Miljødirektoratet avviste klagen på utslippstillatelsen fra Fosen Natur­vernforening.

Dermed kan man nå ta neste skritt for å få bygget anlegget. Og det er penger.

– Vi er i dialog med flere aktører, forteller daglig leder i Vikingbase Smolt, Frode Blålid i en artikkel i siste nummer av LandbasedAQ (krever abonnement på magasinet).

Han forteller dette arbeidet ble lagt på vent under klagebehandlingsprosessen.

– Vi er åpne for flere muligheter. Tillatelsen er på 6,5 millioner postsmolt med snittvekt på 750 gram og 3,5 millioner smolt på inntil 80 gram gir grunnlag for en fleksibel produksjon. Vi håper jo på at det er en oppdretter som har behov for dette. Så du kan si at vi ser etter en kombinasjon av kapital og kompetanse.

Han legger ikke skjul på at det har ikke vært et helt enkelt arbeid.

– Mange har vist interesse, men dette ble det en brå slutt på da lakseskatten slo inn. Plutselig var det ingen som ville ta en investeringsbeslutning. Og selv om skatten nå er vedtatt er det ikke alt som er helt avklart. Dermed oppleves det som usikkert f.eks. hvordan en postsmoltinvestering vil så ut.

Prosjekt med mange fordeler

Han mener prosjektet likevel har mange fordeler som bør kunne lokke noen til å ville gå inn i dette.

Arealet som Vikingbase Smolt skal bygges på ligger i Indre Fosen kommune, i næringsparken Vikingbase, en nærings­park på med et areal på 100 mål.

– Beliggenheten er topp. Vi holder til midt mellom Trondheim og oppdretterne langs Trøndelagskysten. De som skal arbeide på anlegget kan bo i Trondheim om de ønsker. Det er også et område som har en bred leverandørindustri. Her er mange som kan levere både utstyr og kompetanse, sier han.

Man ser også for seg at leverandørindustri kan etablere seg i næringsparken

– En viktig motivasjon bak hele prosjektet er å skape aktivitet lokalt i området, så det er en ønsket utvikling.

Utenfor næringsparken er det gode strømforhold så utslippspunktet gir trolig også en mulighet for en enda større produksjon.

At Trondheimsfjorden er en nasjonal laksefjord, og dermed ikke har oppdrettsanlegg i sjø, ser han på som en stor fordel.

– Det gir oss en god biosikkerhet. Trondheimsfjorden er svært strengt regulert med tanke på oppdrett i sjø.