Knut Nesse, daglig leder i Akva Group under AquaNext-konferansen i Stavanger.
Knut Nesse, daglig leder i Akva Group under AquaNext-konferansen i Stavanger.

Usikre tider for nye postsmolt-prosjekt i Norge

Akva Group-sjef Knut Nesse mener forslaget om en grunnrenteskatt på havbruk er et spill om fremtiden fra regjeringens side.

Publisert

28 September kom Senterpartiet og Arbeiderpartiet med det mye omtalte høringsforslaget om grunnrenteskatt.

Under Aquanext-konferansen i Stavanger gikk Knut Nesse, sjef i Akva Group nærmere inn på forslaget.

Til LandbasedAQ forteller han at i den sjøbaserte virksomheten deres vil grunnrenteforslaget trolig gi lite utslag.

- Men det som er veldig negativt for oss i Akva Group er med tanke på postsmolt-prosjekt i Norge. Jeg tror det blir vanskelig å få nye investeringsbeslutninger. Alt som er påbegynt går som planlagt, men nye investeringer vil bli krevende, legger han til.

Nesse forteller at selskapet var i gang med 7-8 mulige kontrakter da grunnrenteforslaget dukket opp over natten, og nå har alt stoppet opp.

- Dette er negativt. Det triste er at det blir snakket om at det bare er et forslag og en høring, men oppdretterne begynte å ta beslutninger så raskt forslaget ble kjent, og for næringen er dette et spill om fremtiden.

På skjema i Kina

I møte med LandbasedAQ letter også Nesse på sløret om det landbaserte prosjektet til Nordic Aqua Partners utenfor Shanghai, som Akva Group leverer RAS-teknologi til.

- Det går etter planen. Prosjektet går bra fremover med tanke på bygging av den kapasiteten som skal være og det er også startet opp med biologisk produksjon på anlegget, forteller han.

Den første batchen med 350 000 egg ble satt inn i mars i år, og det skal etter planen bli satt inn egg i fire runder i år. Eggene som er benyttet er produsert av Benchmark Genetics Iceland og første slakt av fisk er ventet å gjennomføres i første kvartal av 2024.

Målet for anlegget er på sikt å produsere opp mot 20.000 tonn laks.