Slik ser Norwegian Mountain Salmon for seg den synlige delen av anlegget.

Utsira kommune om NMS-planene: 
– Alt vi vil ha

Publisert Sist oppdatert

Det er ingen tvil om at Utsira kommune ser på prosjektet til NMS som verdifullt.

– Dette er alt vi vil ha; det er arbeidsplasser, det er lokal produksjon, og forhåpentlig vil det bidra med et positivt omdømme i forhold denne måten å drive akvakultur på. Det forteller kommunedirektør i Utsira kommune, May Britt Jensen.

– Selskapet tilbyr en stor bredde av arbeidsplasser, der vi regner med at noen vil bosette seg her, og kanskje får vi tilbake noen som kommer herfra, men som har flyttet bort f.eks. For å ta en utdanning.

Hun sier kommunen har en grunnholdning der man er åpne for nye arbeidsplasser.

– Vi er et innovasjonsåpent samfunn her ute. VI var f.eks. først ut i verden med etablering av hydrogenproduksjon basert på vindkraft. Mange av folkene som bor her har høy kompetanse, her er f.eks. mange kategorier sjøfolk og folk som jobber i oljebransjen.

Hun sier at når prosjektet først ble presentert for kommunen for ca. tre år siden, så var deres første tanke at er dette for godt til å være sant.

– VI tenkte på om dette faktisk kunne være realistisk. Men etter å ha jobbet tett på prosjektet i tre år, så mener vi at det er det, og at dette vil være veldig spennende for oss å være med på utviklingen av.

Kart som viser Utsiras plassering vest for Karmøy.

May Britt Jensen har tidligere jobbet som fylkesmiljøvernsjef ved det som da het Fylkesmannen i Rogaland – nå Statsforvalteren i Rogaland. Hun har derfor lang erfaring med å jobbe med oppdrett og kommunal saksbehandling. Denne saken skal også sin vei gjennom det politiske systemet i kommunen.

– Så langt har den vært til behandling to ganger, begge med positive vedtak i planutvalget. Nå er saken kommet så langt at det er levert inn et forslag til reguleringsplan. Den har nettopp vært til behandling i regionalt planforum, der alle regionale instanser har fått komme med innspill. Nå vil vi i samarbeid med bedriften justere eventuelle merknader, og så skal reguleringsplanen ut på høring.

Hun sier det i beste fall kan skje i løpet av en måned, dvs. rundt midten av mai, men hun kan selvsagt ikke love noe.

– Det vil avhenge litt av hva som kreves av oppfølging.

Landskapet på Utsira er verdifullt å bevare både over og under vann. Her fra området man har tenkt å bygge inngangen til anlegget.

Kommunedirektører skryter imidlertid av NMS og det de har presentert.

– Det er et solid arbeid som er levert. Vi har hele tiden hatt en veldig god dialog med dem underveis. De har hørt på våre råd og våre kritiske innspill. Vi har selvsagt påpekt at etableringen vil jo bety alt fra inngrep i strandsonen til økt belastning på vei og infrastruktur, men de har vist seg som veldig profesjonelle og har tatt alle innvendinger på alvor, sier hun.

For kommunen vil en eventuell etablering av en bedrift med 60 ansatte i en kommune med ca. 200 innbyggere bety mye.

– Vi er realistiske i å se at prosentandelen som bosetter seg kontra de som vil ukependle nok vil være lav, men selv om bare 20 bosetter seg her, så vil det gi store ringvirkninger. Vi har nylig tatt imot omtrent rundt 30 ukrainske flyktninger, og det har gått bra, påpeker hun.

Uansett om ikke alle bosetter seg på Utsira, så vil de være nødt til å bo der i den perioden i turnusen de jobber.

– Det er vanskelig å dagpendle ut hit, til det er været altfor ustabilt. Fergeturen tar 70 minutter, og innstilles i dårlig vær. Det er for ustabilt til dem som skal jobbe på et slikt anlegg å bruke den på daglig basis. Vi er vår egen mikro bo- og arbeidsregion, og det skiller oss fra mange andre plasser. Det gjør det både utfordrende og spennende. Vi ser virkelig frem til fortsettelsen sammen med NMS, sier kommunedirektøren.