I løpet av uken vil det bli pumpet ferskvann inn i anlegget til Salmon Evolution for å avbøte det de mistenker er AGD.

Salmon Evolution skal starte ferskvannsbehandling denne uken

De mistenker at det er AGD fisken har pådratt seg, og de vil også øke dosen på UV-behandlingen for å sikre seg at det ikke skjer igjen.

I en oppdatering fra selskapet skriver de at de har iverksatt en rekke tiltak for å dempe de negative effektene av situasjonen som selskapet meldte om siste lørdagen i april.

Slakting av batch 2 startet i forrige uke og to av fire tanker er nå slaktet ut, noe som har gitt ca. 310 tonn HOG.

- Slaktingen bekreftet sterk produktkvalitet, med en superior-andel på mer enn 90 %. Fisken har i ettertid blitt solgt til attraktive priser, skriver de.

De to siste tankene som inneholder batch 2 vil bli fullt slaktet ut denne uken, omtrent en måned før den opprinnelige planen.

Selskapet melder samtidig de fortsatt ser forhøyede dødelighetsnivåer for en av undergruppene i hver av batch 3 og 4, men sier situasjonen har stabilisert seg noe den siste uken.

Batch 5 fortsetter å ha lave dødelighetsnivåer og normal fôring.

Mistenker AGD

Undersøkelsen av årsaken til de økte dødelighetsnivåene fortsetter, men selskapet har sterke indikasjoner på at gjelleamøbe som gir AGD er den utløsende årsaken.

- AGD er en vanlig utfordring for konvensjonell lakseoppdrettsnæring og det finnes velprøvde behandlingsmetoder, nemlig ved bruk av ferskvann. Selskapet har derfor sikret relevant kapasitet og planer om å starte ferskvannsbehandling denne uken med sikte på å normalisere situasjonen og dermed unngå tidlig slakting av de berørte undergruppene i batch 3 og 4.

Mer UV

Parallelt iverksetter selskapet tiltak for å minimere risikoen for slike problemer i utgangspunktet.

- Det er inkludert, men ikke begrenset til, bruk av en vesentlig høyere UV-desinfeksjonsdose og forbedret rengjøring og desinfeksjon av tømte tanker og tilkoblede systemer, skriver de.

Da LandbasedAQ var på besøk på Indre Harøy i september i fjor (2022) opplyste de at de brukte en UV-dose som er 10 ganger det Mattilsynet har som krav. Med 250 millijoule/kv.cm gikk hele 30 % av energiforbruket deres til UV-bestrålingen på dette tidspunktet, opplyste de.

Uforandret produksjonsplan

Planen for innsetting av nye batcher forblir ifølge selskapet uendret med to nye batcher planlagt satt inn i løpet av andre kvartal og ytterligere tre batcher i løpet av andre halvdel av 2023.